RÚ dal detským domovom a obecným úradom autá

07.08.2014, Tlačová správa

     Štyri detské domovy a dva obecné úrady ušetrili na výdavkoch a bezplatne získali od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) staršie osobné motorové vozidlá, ktoré im umožnia efektívne plniť úlohy. Detský domov Pastelka vo Vidinej, Detský domov Nižná Kamenica v Bidovciach, Detský domov Nové Mesto nad Váhom, Detský domov Holíč, Obecný úrad Orechová a Obecný úrad Krčava získali každý jedno pojazdné osobné motorové vozidlo so sadou sezónneho prezutia na diskoch a s ďalšou výbavou. RÚ v minulosti tieto motorové vozidlá používal pri kontrolách telekomunikačných operátorov a pri plnení ďalších služobných úloh, ale potom, ako sa stali prebytočnými ich ponúkol záujemcom. RÚ týmto nadviazal na činnosť svojho predchodcu - Telekomunikačného úradu SR, ktorý pravidelne bezplatne prevádzal svoj prebytočný majetok napr. funkčnú výpočtovú techniku školám a občianskym združeniam vykonávajúcim verejnoprospešnú činnosť.