RÚ povolil dva nové DVB-T vysielače

26.03.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. vydal individuálne povolenia pre DVB-T vysielač 4. multiplexu (MUX-u) Žilina – Krížava K39 s výkonom 10 000 W a vysielač 2. MUX-u Spišské Podhradie K55 s výkonom 81 W. Okrem toho povolil zvýšenie výkonu DVB-T vysielača 2. MUX-u Rožňava – Dievčenská skala K27 z 10 000 W na 20 000 W a vysielača 2. MUX-u Banská Bystrica – Laskomer K51 z 19 590 W na 26 300 W. Rozhodnutia sú právoplatné.
     Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. Zvýšenie maximálneho výkonu ERP a zmena ďalších technických parametrov vysielačov môže pozitívne ovplyvniť kvalitu príjmu signálu druhého a štvrtého multiplexu.