RÚ riešil prípady rušenia v mobilnej sieti Orange

23.02.2015, Tlačová správa

     V roku 2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vyriešil viac ako desať prípadov rušenia frekvencií pre mobilnú technológiu UMTS. Rušenie spôsobovali staršie bezdrôtové telefóny, ktoré mali poruchu a v niektorých prípadoch aj bezdrôtové telefóny určené pre americký trh. RÚ žiada verejnosť, aby v prípade už nepoužívaných bezdrôtových telefónov nenechávali tieto zariadenia zapojené v elektrickej sieti. Tieto zariadenia domácnosti zbytočne zvyšujú faktúru za elektrinu a v prípade ich poruchy môžu rušiť iné zariadenia.
     V minulom roku spoločnosť Orange Slovensko, a.s. opakovane požiadala RÚ, aby jej pomohol vyriešiť problémy s rušením základňových staníc mobilnej siete v Bratislave. RÚ okamžite zareagoval a zistil, že rušenie spôsobovali staršie bezdrôtové telefóny, ktoré vykazovali poruchu. Boli to už staršie pôvodne akciové telefóny dvoch operátorov, ktorí poskytujú telefónnu službu prostredníctvom pevnej siete. Tieto telefóny boli majetkom užívateľov služieb, ktorí ich v niektorých prípadoch už nepoužívali, t.j. neboli zapojené v telefónnej sieti, ale ich ponechali zapojené v elektrickej sieti. Zariadenia sa rozkmitali a v okolí stoviek metrov spôsobovali rušenie. Vzhľadom na to, že staršie bezdrôtové telefóny bratislavské domácnosti ešte stále využívajú, dá sa predpokladať, že takéto rušenia sa ešte vyskytnú. V niektorých prípadoch rušenie spôsobovali bezdrôtové telefóny určené pre americký trh, ktoré používali cudzí štátni príslušníci. Tieto zariadenia pracovali na rovnakých frekvenciách ako základňové stanice mobilnej siete Orange. Užívatelia rušiacich zariadení na základe príkazu RÚ tieto zariadenia natrvalo vypli z prevádzky.