RÚ usporiadal zasadnutie pracovnej skupiny európskych regulátorov poštových služieb

13.09.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) usporiadal v dňoch 6. a 7. septembra 2016 zasadnutie pracovnej skupiny ERGP (European Regulators Group for Postal Services), ktorá zabezpečuje sledovanie vývoja v oblasti kvality poštových služieb, spokojnosti zákazníkov a monitorovanie účinnej regulácie na poštovom trhu. Zasadnutia sa zúčastnilo 23 členov pracovnej skupiny zo 17 krajín Európskej Únie, vrátane 2 členov RÚ.
     Pracovná  skupina sa v roku 2016 zameriava na vyhodnotenie úrovne kvality poštových služieb, postupov pri vybavovaní sťažností a ukazovateľov ochrany zákazníka a zistenia uverejní vo finálnej správe. V priebehu dvojdňového zasadania pripravovali členovia pracovnej skupiny dve predbežné správy so spracovanými odpoveďami od 33 krajín (28 členských krajín EÚ a krajiny Švajčiarsko, Nórsko, Island, Macedónsko a Srbsko), ktoré budú predložené na schválenie na plenárnej schôdzi ERGP v novembri 2016 a následne publikované na webovej stránke.
     Správy sú venované porovnaniu rozsahu univerzálnych služieb v jednotlivých krajinách, cien základných druhov listov a balíkov, vývoju počtu poskytovateľov poštových služieb na poštovom trhu a s tým súvisiacim rozvojom konkurencie, ako aj analýze dosiahnutých výsledkov z merania kvality, spokojnosti zákazníkov a dostupnosti poštových služieb.