RÚ začal verejné konzultácie

RRweb
28.07.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) začal verejnú konzultáciu návrhu výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie povolení pre používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou elektronickej aukcie. Pripomienky spolu s ich zdôvodnením je možné zasielať do 30.08.2021 v elektronickej forme na adresu frequency@teleoff.gov.sk.

RÚ začal verejnú konzultáciu k návrhu zmeny Prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 3400 – 3800 MHz. V navrhovanej zmene sa aktualizujú vzťahujúce sa medzinárodné dokumenty a štandardy ETSI, upravujú sa špecifické podmienky pre použitie frekvencií v prihraničných oblastiach, odstraňujú sa informácie o kanálovom rozdelení vo frekvenčnom úseku 3400 – 3600 MHz, ako aj o frekvenčnom rozdelení spôsobu prideľovania vo frekvenčnom úseku 3600 – 3800 MHz. Pripomienky spolu s ich zdôvodnením je možné zasielať do 30 dní na vyššie uvedenú adresu.

RÚ začal verejnú diskusiu k možnosti pridelenia frekvencií z frekvenčného úseku 2570 – 2620 MHz na lokálne použitie. V záujme vytvorenia náhradného priestoru pre lokálnych používateľov frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz (3600 – 3640 MHz a 3760 – 3800 MHz) RÚ uvažuje s využitím frekvencií z frekvenčného úseku 2570 – 2620 MHz (nepárovaná časť spektra – systém TDD). Pripomienky spolu s ich zdôvodnením je možné zasielať do 20.08.2021 na vyššie uvedenú adresu.

Materiály sú dostupné na Konzultačnom mieste.