Rušenie príjmu spôsoboval zabezpečovací systém motorového vozidla

01.06.2000, Tlačová správa
Štátna inšpekcia rádiokomunikácií ( ŠIR ) Oblastného telekomunikačného úradu Bratislavský kraj v súčasnosti vyšetruje kuriózny prípad rušenia TV príjmu, ktorý spôsoboval zabezpečovací systém osobného motorového vozidla.

V prvej polovici apríla prijala ŠIR od spoločnosti prevádzkujúcej MMDS telefonické nahlásenie rušenia TV príjmu (signál MMDS) v Bratislave. Pracovníci ŠIR sa následne skontaktovali s konkrétnym sťažovateľom, aby presnejšie zistili čas, v ktorom sa rušenie vyskytuje. Vzhľadom na to, že rušenie sa prejavovalo nepravidelne, neboli merania štátnej inšpekcie spočiatku úspešné. Opakovanými meraniami v okolí miesta rušeného signálu bolo zistené, že zdroj rušenia sa nachádza v zaparkovanom osobnom motorovom vozidle. Vzhľadom na povahu rušenia tu bol predpoklad, že rušenie spôsobuje elektronické zabezpečovacie zariadenie osobného motorového vozidla, preto sa štátna inšpekcia skontaktovala s majiteľom osobného motorového vozidla a firmou, ktorá montuje zabezpečovacie zariadenia s cieľom vykonať kontrolné meranie zabezpečovacieho systému motorového vozidla a presne určiť príčinu rušenia. Meraním sa preukázalo, že rušenie spôsobuje časť zabezpečovacieho systému motorového vozidla.

Prípad je v štádiu vyšetrovania.

V Bratislave 1. júna 2000.