Rušička v motorovom vozidle mala kryť trestnú činnosť

09.08.2012, Tlačová správa

     O tom, že spolupráca a profesionálny prístup prinášajú výsledky sa presvedčili Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) a Policajný zbor Slovenskej republiky, ktorí zaznamenali cenný úlovok. V ich spoločnej kontrolnej sieti, zameranej na detekciu používania nepovolených rušičiek v motorových vozidlách, uviazlo v Nemecku odcudzené motorové vozidlo hľadané Interpolom.
     Dňa 26.6.2012 na ceste I/18 pri Ružomberku zamestnanci TÚ SR pomocou špeciálneho meracieho vozidla vykonávali detekciu používania nepovolených elektronických vysielacích zariadení v motorových vozidlách, ktoré svojou prevádzkou úmyselne rušia najmä navigačné signály siete GPS, ako i iných sietí (tzv. „rušičky“). Kontrola bola vykonávaná v spolupráci s príslušníkmi oddelenia mýtnej polície z Liptovského Mikuláša. Zamestnanci TÚ SR meraním zistili, že po ceste I/18 pri Ružomberku sa v smere na diaľnicu D1 pohybuje vozidlo Mercedes Sprinter s nemeckým evidenčným číslom, v ktorom sa nachádza zapnutá rušička GPS. Podozrivé vozidlo bolo následne na diaľnici D1 pri meste Liptovský Mikuláš zastavené hliadkou oddelenia mýtnej polície za účelom preverenia vozidla a jeho kontroly. Policajti zistili, že vozidlo viedol občan Ukrajiny a po vozidle je Interpolom vyhlásené medzinárodné pátranie z dôvodu jeho odcudzenia v Nemecku. Rušička vo vozidle slúžila na krytie trestnej činnosti. Vozidlo aj vodič boli zaistení, prípad prevzal vyšetrovateľ.
     TÚ SR, v rámci ochrany pred rušením, v spolupráci s políciou pravidelne odhaľuje nelegálne používanie rušičiek v motorových vozidlách. Kontroly prebiehajú na základe dohody o spolupráci medzi TÚ SR a Ministerstvom vnútra SR. TÚ SR na mieste ukladá okamžité ukončenie prevádzky nepovoleného zariadenia a odoberá rušičky. Vodiči sa neraz snažia vyhnúť pokutám rôznymi kurióznymi výhovorkami. Napríklad jeden z vodičov vysvetľoval, že použitím rušičky chcel zabrániť manželke, aby zistila, že cestoval za frajerkou. Žiadne zdôvodnenia alebo výhovorky nepomôžu. TÚ SR počas kontroly neskúma dôvod použitia rušičiek, ale pri ukladaní pokuty prihliada najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia zákona. Za takéto porušenie zákona hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 1 000 eur a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa až 300 000 eur. Páchatelia sa použitím rušičky, okrem krytia trestnej činnosti, neraz snažia obísť mýtny systém. Polícia za jazdu bez úhrady mýta ukladá podľa zákona o elektronickom výbere mýta pokutu v blokovom konaní až do výšky 700 eur.

Ďalšie informácie a materiály pre redakcie:

- Pracovné video TÚ SR zo spoločnej kontroly (s nízkym rozlíšením a bez zvuku) si môžete stiahnuť z /data/files/29501.mp4  
- Fotografia použitej rušičky /data/files/29511.JPG