Rýchly internet bude v každom okrese, aj v menších obciach

03.10.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil telekomunikačným operátorom, ktorí uspeli vo výberových konaniach formou elektronickej aukcie frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz (3,7 GHz) pre jednotlivé okresy Slovenska. Tieto frekvencie sú vhodné na budovanie mobilných/pevných sietí na poskytovanie širokopásmového (rýchleho) prístupu k internetu. Úspešní operátori majú povinnosť v okresoch zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tisíc obyvateľmi. RÚ okrem toho motivuje operátorov k pokrytiu tzv. bielych miest poplatkami za právo používať frekvencie, ktoré sú v tomto prípade nižšie o 75%. Pri rozhodovaní o uplatnení tejto zľavy sa RÚ aktuálne riadi zoznamom bielych miest zo 16.2.2017.
     Elektronické aukcie prebiehali od leta 2016 do leta 2017. Frekvencie napokon získalo 16 telekomunikačných operátorov, v každom okrese dvaja. Siedmi operátori boli vyradení, lebo nesplnili podmienky výberového konania, z toho jeden v dvoch okresoch. V 20-tich okresoch podali ponuku len dvaja operátori, preto získali frekvencie za vyvolávacie ceny. V okresoch Námestovo a Dolný Kubín získali frekvencie len lokálni/regionálni operátori. Spoločnosť AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. získala frekvencie v 61 okresoch, Slovanet, a.s. v 47, Towercom, s.r.o. v ôsmich, DSI DATA s.r.o. a O2 Slovakia, s.r.o. v šiestich, HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o. v troch, ORANET, s.r.o. v dvoch okresoch a spoločnosti: Alternet, s.r.o., E-MAX INTERNET & IT, s.r.o., Fibris, s.r.o., OravaNet, Slovakia, spol. s r.o., PEGO Slovakia, s.r.o., Prvá internetová, s.r.o., RUPKKI, s.r.o., Slovak Telekom, a.s. a Wircom, s.r.o. v jednom okrese. Spolu za pridelenie frekvencií zaplatili 1,95 mil. EUR. Už v roku 2015 uspeli v elektronickej aukcii operátori BENESTRA, s.r.o., O2 Slovakia a SWAN, a.s. a získali frekvencie z tohto pásma pre celé územie Slovenska. Spolu za pridelenie frekvencií zaplatili  1,17 mil. EUR. Každá z týchto spoločností získala jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Platnosť povolení je do 31.12.2024.
     V Európe sa ešte len hovorí o potrebe prideľovania frekvencií v pásme 3,7 GHz pre širokopásmový prístup k internetu. Slovensko je prvá európska krajina, ktorá telekomunikačným operátorom už kompletne pridelila frekvencie z pásiem 3,5 GHz a 3,7 GHz a operátori budujú aj LTE siete, prostredníctvom ktorých poskytujú služby koncovým užívateľom. Slovensko spolu s Českou republikou patria medzi prvé krajiny vôbec, ktoré pridelili frekvencie z pásma 3,7 GHz a Slovensko je doteraz jedinou krajinou, ktorá v tomto pásme prideľovala frekvencie aj pre lokálne (okresné) použitie. Z uvedeného dôvodu je veľký záujem o  skúsenosti s prideľovaním týchto frekvencií, ktoré sme získali. Regulačný úrad spolu s Českým telekomunikačným úradom preto uskutočnil pracovné stretnutie národných regulátorov pre oblasť elektronických komunikácií z krajín združených v BEREC, na ktorom obe krajiny prezentovali výsledky prideľovania frekvencií z týchto pásiem. Spôsob prideľovania frekvencií na Slovensku sa stretol s veľkým záujmom zúčastnených krajín.