Seminár na tému miestne multiplexy DVB-T

04.06.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pozýva odbornú verejnosť na odborný seminár na tému miestne multiplexy digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T), ktorý sa uskutoční 16.6.2010 o 9,00 hod. v hoteli Bonbón v Bratislave. Seminár nadväzuje na verejnú diskusiu o lokálnom digitálnom televíznom vysielaní, ktorá sa uskutočnila v marci.
     Usporiadateľom seminára je TÚ SR, organizátorom je vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu voľných miest je potrebné účasť nahlásiť organizátorovi čo najskôr. Záujem o účasť je možné nahlásiť telefonicky na čísle 02/682 86 574 alebo elektronickou poštou na kurzy@intenziva.sk