SGI zaradil výročnú správu TÚ SR medzi najlepšie správy štátnych organizácií

22.01.2004, Tlačová správa
Podľa 3. ročníka hodnotenia výročných správ štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dostal od Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), výročná správa TÚ SR za rok 2002 získala 86,6 bodu, čím bola zaradená medzi najlepšie správy. Výročná správa TÚ SR získala zároveň najlepšie hodnotenie spomedzi organizácií z rezortov dopravy, pôšt a telekomunikácií. Úradu sa tak podarilo splniť verejne prezentované predsavzatie dosiahnuť lepší výsledok, ako v 2. ročníku hodnotenia, v ktorom SGI zaradil jeho výročnú správu medzi výborné správy.

SGI uskutočnil v roku 2003 tretí ročník hodnotenia kvality výročných správ organizácií štátnej správy pod názvom "Otvorená štátne správa". Výročná správa TÚ SR za rok 2002 získala v rámci tohto hodnotenia o 14,4 bodu viac, ako výročná správa za rok 2001. Každá výročná správa mohla získať maximálne 100 bodov.

Podľa SGI výročné správy a ich zverejnenie na internete majú prispieť k väčšej prehľadnosti a kvalitnejšiemu riadeniu organizácií štátnej správy. Na hodnotení výročných správ v rámci projektu SGI sa podieľali riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií, pracovníci štátnej správy, vysokých škôl a neziskových organizácií.

Hodnotenie správ: http://www.governance.sk/net

V Bratislave 22. januára 2004.