SGI zaradil výročnú správu TÚ SR za rok 2001 medzi výborné správy

27.03.2003, Tlačová správa
Podľa hodnotenia výročných správ štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré Telekomunikačný úrad SR nedávno dostal od SGI, výročná správa TÚ SR za rok 2001 získala 72,2 bodu, čím bola zaradená medzi výborné správy. Úrad v najbližších dňoch zverejní na svojich stránkach výročnú správu za rok 2002. TÚ SR má ambíciu touto výročnou správou dosiahnuť ešte lepší výsledok.

SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť uskutočnil v roku 2002 druhý ročník hodnotenia kvality výročných správ orgánov štátnej správy pod názvom "Otvorená štátne správa". Výročná správa TÚ SR za rok 2001 získala v rámci hodnotenia výročných správ štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií 72,2 bodov, čím bola zaradená medzi výborné správy. Výročná správa mohla získať maximálne 100 bodov.

Podľa SGI vypracovanie výročných správ a ich zverejnenie na internete patrí medzi opatrenia auditu ústrednej štátnej správy, ktoré majú prispieť k väčšej prehľadnosti a kvalitnejšiemu riadeniu organizácií štátnej správy. Na hodnotení výročných správ v rámci SGI sa podieľali riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií, pracovníci štátnej správy a neziskových organizácií a žurnalisti.

V Bratislave 27.3. 2003.