Širokopásmový internet v Banskej Bystrici poskytovalo 32 operátorov

08.11.2012, Tlačová správa

     V meste Banská Bystrica bolo ku koncu decembra 2011 pripojených k internetu pevným širokopásmovým prístupom 21 662 užívateľov. Týmto užívateľom zmluvne zabezpečovalo pevné širokopásmové pripojenie 32 telekomunikačných operátorov. Najviac užívateľov bolo pripojených prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA), nasledovalo pripojenie v poradí DSL, WIFI a káblový modem. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR).
     Z užívateľmi najviac využívaných technológií až 17 telekomunikačných operátorov zabezpečovalo pevný širokopásmový prístup prostredníctvom WIFI. Prostredníctvom NGA (FTTB, FTTH a Cable) to bolo 10 operátorov a prostredníctvom DSL (vlastná DSL, prístup k dátovému toku, uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu) zabezpečovalo prístup 4 operátori. Operátori mali pripojených zákazníkov aj prostredníctvom pevných bezdrôtových prístupových bodov (FWA), prenajatých okruhov, prostredníctvom satelitu a pod. Najviac užívateľov mala spoločnosť Slovak Telekom, ktorá výrazne dominovala aj pri pripojení prostredníctvom DSL. Najviac užívateľov pripojených prostredníctvom káblového modemu mala spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA. Ďalšie poradie operátorov podľa počtu pripojených užívateľov je spracované v tabuľke.

Poradie najväčších ISP v B. Bystrici podľa počtu užívateľov bez rozdielu technológie
Poradie najväčších ISP podľa počtu užívateľov NGA
1.
 Slovak Telekom, a.s.
1.
 Orange Slovensko, a.s.
2.
Orange Slovensko, a.s.
2.
 Slovak Telekom, a.s.
3.
BBX s.r.o.
3.
 ENGINE Slovakia s.r.o.
4.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
 
Poradie najväčších ISP podľa počtu užívateľov DSL
5.
ENGINE Slovakia s.r.o.
6.
Imafex, s.r.o.
1.
 Slovak Telekom, a.s.
7.
SWAN, a.s.
2.
 SWAN, a.s.
8.
NETLINK s.r.o.
3.
 Slovanet, a.s.
9.
Spoje,s.r.o.
 
Poradie najväčších ISP podľa počtu užívateľov WIFI
10.
Lörinčík Ivan - KIKLOP
11.
Slovanet, a.s.
1.
 BBX s.r.o.
12.
Bystrica.sk, s.r.o.
2.
 NETLINK s.r.o.
13.
GTS Slovakia, a.s.
3.
 Bystrica.sk, s.r.o.
14.
Richard Šudoma - ENGINE
 
Zdroj: TÚ SR
15.
IOL BB s.r.o.