Širokopásmový internet v Bratislave poskytovalo 54 operátorov

29.10.2012, Tlačová správa

     Už 144 465 užívateľov v Bratislave bolo ku koncu decembra 2011 pripojených k internetu pevným širokopásmovým prístupom. Týmto užívateľom zmluvne zabezpečovalo pevné širokopásmové pripojenie 54 telekomunikačných operátorov. Najviac užívateľov bolo pripojených prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA), nasledovalo pripojenie v poradí káblový modem, DSL a WIFI. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR).
     Z užívateľmi najviac využívaných technológií až 31 telekomunikačných operátorov zabezpečovalo pevný širokopásmový prístup prostredníctvom WIFI. Prostredníctvom NGA (FTTB, FTTH a Cable) to bolo 23 operátorov a prostredníctvom DSL (vlastná DSL, prístup k dátovému toku, uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu) zabezpečovalo prístup 8 operátorov. Operátori mali pripojených zákazníkov aj prostredníctvom pevných bezdrôtových prístupových bodov (FWA), prenajatých okruhov, prostredníctvom satelitu a pod. Najviac užívateľov mala spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá výrazne dominovala aj pri pripojení prostredníctvom káblového modemu. Ďalšie poradie operátorov podľa počtu pripojených užívateľov a podľa najviac využívaných technológií je spracované v tabuľke.

Poradie najväčších ISP v Bratislave podľa počtu užívateľov bez rozdielu technológie

Poradie najväčších ISP podľa počtu užívateľov NGA

1

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

1

Orange Slovensko, a.s.

2

Slovak Telekom, a.s.

2

Slovak Telekom, a.s.

3

Orange Slovensko, a.s.

3

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

4

SWAN, a.s.

 

Poradie najväčších ISP podľa počtu užívateľov DSL

5

Slovanet, a.s.

6

GTS Slovakia, a.s.

1

Slovak Telekom, a.s.

7

ISPER, s.r.o.

2

GTS Slovakia, a.s.

8

SPP, a.s.

3

Slovanet, a.s.

9

VNET a.s.

 

Poradie najväčších ISP podľa počtu užívateľov WIFI

10

BONET Group, s.r.o.

11

DIGI SLOVAKIA, s.r.o

1

ISPER, s.r.o.

12

RadioLAN s.r.o.

2

BONET Group, s.r.o.

13

Satro, s.r.o.

3

RadioLAN s.r.o.

14

Rainside, s.r.o.

 

Zdroj: TÚ SR

15

Vodotika-MG spol. s r.o.