Širokopásmový internet v Košiciach poskytovalo 40 operátorov

06.11.2012, Tlačová správa

     V metropole východného Slovenska - Košice bolo ku koncu decembra 2011 pripojených k internetu pevným širokopásmovým prístupom 57 676 užívateľov. Týmto užívateľom zmluvne zabezpečovalo pevné širokopásmové pripojenie 40 telekomunikačných operátorov. Najviac užívateľov bolo pripojených prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA), nasledovalo pripojenie v poradí DSL, WIFI a káblový modem. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR).
     Z užívateľmi najviac využívaných technológií až 20 telekomunikačných operátorov zabezpečovalo pevný širokopásmový prístup prostredníctvom WIFI. Prostredníctvom NGA (FTTB, FTTH a Cable) to bolo 12 operátorov a prostredníctvom DSL (vlastná DSL, prístup k dátovému toku, uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu) zabezpečovalo prístup 6 operátorov. Operátori mali pripojených zákazníkov aj prostredníctvom pevných bezdrôtových prístupových bodov (FWA), prenajatých okruhov, prostredníctvom satelitu a pod. Najviac užívateľov mala spoločnosť ANTIK Telecom, ktorá výrazne dominovala aj pri pripojení prostredníctvom NGA. Najviac užívateľov pripojených prostredníctvom káblového modemu mala spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA. Ďalšie poradie operátorov podľa počtu pripojených užívateľov je spracované v tabuľke.

Poradie najväčších ISP v Košiciach podľa počtu užívateľov bez rozdielu technológie
Poradie najväčších ISP podľa počtu užívateľov NGA
1.
ANTIK Telecom, s.r.o.
1.
 ANTIK Telecom, s.r.o.
2.
Slovak Telekom, a.s.
2.
 Orange Slovensko, a.s.
3.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
3.
 Slovak Telekom, a.s.
4.
Orange Slovensko, a.s.
 
Poradie najväčších ISP podľa počtu užívateľov DSL
5.
CASSOVIANET KOŠICE s.r.o.
6.
SWAN, a.s.
1.
 Slovak Telekom, a.s.
7.
Alternet, s.r.o.
2.
 SWAN, a.s.
8.
Slovanet, a.s.
3.
 Slovanet, a.s.
9.
SPP, a.s.
 
Poradie najväčších ISP podľa počtu užívateľov WIFI
10.
ARTEMISS s.r.o.
11.
Andričík Marek Ing.
1.
 ANTIK Telecom, s.r.o.
12.
Schikulka, s.r.o.
2.
 CASSOVIANET KOŠICE s.r.o.
13.
LAST MILE, spol. s r.o.
3. – 4.
 ARTEMISS s.r.o. a Alternet, s.r.o.
14.
DELTA Online, s.r.o.
 
Zdroj: TÚ SR
15.
vychod.net, s.r.o.