Širokopásmový prístup cez siete novej generácie narástol o 10,6%

17.05.2013, Tlačová správa

     Ku koncu roka 2012 malo pevný širokopásmový prístup k internetu 1 043 227 užívateľov, čo predstavuje polročný rast o cca 4%. Najviac, až 415 172 užívateľov, sa pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom technológie DSL, ktorá zaznamenala polročný rast o 1,8%. Celkový počet užívateľov širokopásmového internetu prostredníctvom prístupovej siete novej generácie (NGA) bol 278 810, čo predstavuje polročný rast až o 10,6%.
     V rámci NGA bolo najviac až 144 196 užívateľov pripojených prostredníctvom FTTB, čo predstavuje polročný rast o 7,8% a technológia FTTH so 100 831 užívateľmi, ktorá zaznamenala polročný rast o 6%. V rámci technológie DSL bolo najviac užívateľov pripojených prostredníctvom vlastnej siete telekomunikačného operátora – 354 710, čo predstavuje polročný pokles o 1,6%. Incumbent v tomto prípade zaznamenal pokles, ale alternatívni operátori naopak rast počtu užívateľov. Počet užívateľov pripojených prostredníctvom uvoľneného prístupu k účastníckym vedeniam (Full LLU) zaznamenal polročný rast o 37,5% a počet užívateľov pripojených prostredníctvom prístupu k bitovému toku (Bitstream Access) polročný rast o 27,9% na 60 209.
     Počet zmluvných užívateľov pripojených prostredníctvom pevných bezdrôtových prístupových bodov (FWA) dosiahol 236 789, čo predstavuje polročný rast o 3%. Káblový modem využívalo na pripojenie 103 461 užívateľov , čo predstavuje polročný pokles o 0,1%.
Počet poskytovateľov širokopásmového internetu polročne klesol o 3,3% na 722, počet ich užívateľov naopak narástol o cca 4%. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR).