Širokopásmový prístup k internetu zaznamenal medziročný rast

13.06.2012, Tlačová správa

     Ku koncu decembra 2011 medziročne narástol počet poskytovateľov širokopásmového internetu o 8%. Počet užívateľov pripojených prostredníctvom technológie DSL narástol o 4%. Počet užívateľov pripojených prostredníctvom satelitu narástol o 13%. Napriek tomuto nárastu ostáva ich počet zanedbateľný. Stagnáciu zaznamenal počet užívateľov pripojených prostredníctvom káblového modemu (siete káblových operátorov). Naopak 7%-ný nárast zaznamenal počet zmluvných užívateľov pripojených prostredníctvom pevných bezdrôtových prístupových bodov (FWA a WIFI). Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR).
     Ku koncu decembra poskytovalo širokopásmový internet v Slovenskej republike 743 telekomunikačných operátorov. 406 003 užívateľov sa pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom DSL. Prostredníctvom satelitu sa pripájalo 377 užívateľov širokopásmového internetu. Káblový modem využívalo na pripojenie 94 384 užívateľov. Počet zmluvných užívateľov pripojených prostredníctvom pevných bezdrôtových prístupových bodov ku koncu decembra 2011 dosiahol 216 599. Prostredníctvom iných technológií bolo pripojených 11 929 užívateľov. V tomto súčte nie sú započítaní užívatelia pripojení prostredníctvom sietí novej generácie a prostredníctvom mobilných sietí.