Skúsenosti s prípravou a realizáciou elektronickej aukcie

10.01.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) uskutoční pracovné stretnutie k ukončenému výberovému konaniu na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie, na ktorý pozýva všetkých účastníkov výberového konania, poradcov a odbornú verejnosť. Pracovné stretnutie sa bude konať v stredu 15.01.2014 o 10:00 h v zasadacej miestnosti RÚ na 2. poschodí, Továrenská č. 7, Bratislava. Témou pracovného stretnutia budú skúsenosti s prípravou a realizáciou elektronickej aukcie. Predpokladaná dĺžka trvania pracovného stretnutia je približne do 12:00 h. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zasadacej miestnosti je potrebné, aby odborná verejnosť svoj záujem o účasť nahlásila elektronicky na adresu: roman.vavro@teleoff.gov.sk. Záujem je možné nahlásiť najneskôr do utorka 14.01.2014 do 10:00 h, resp. do naplnenia kapacity miestnosti. Za jednu organizáciu možno prihlásiť maximálne dvoch účastníkov.