Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti sa opäť vykonávajú

1 info
08.03.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje, že obnovil vykonávanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti.
Záujemcovia o skúšky nájdu potrebné informácie na https://www.teleoff.gov.sk/skusky-osobitnej-odbornej-sposobilosti/