Skúšobné DVB-T2 vysielanie povolené už aj na Slovensku

03.09.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) umožnil skúšobnú prevádzku digitálneho terestriálneho televízneho vysielania druhej generácie. TÚ SR vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenia na prevádzkovanie rádiového zariadenia pre DVB – H / T / T2 vysielanie pri skúšobnej prevádzke. Povolené vysielače: Žilina – mesto a Žilina – Zástranie budú využívať K42. Povolenia nadobudli právoplatnosť 20.8.2010. Povolenia sú platné do 31.12.2010.
     Vysielač Žilina - mesto má povolený maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2000 W a vysielač Žilina – Zástranie 5000 W. Anténa vysielača bude umiestnená vo výške 25 m, resp. 30 m nad terénom. Povolená je vertikálna polarizácia. Systém zdrojového kódovania: MPEG-2 a MPEG-4.


Použité skratky:

DVB-H - Digital Video Broadcasting Handheld standard
DVB-T - Digital Video Broadcasting - Terrestrial
DVB-T2 - Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial