Skúšobné vysielanie DVB-T v Bobrove, v Holíči a na Skalnatom plese

10.11.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil skúšobnú prevádzku digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T) v Bobrove spoločnosti TV ORAVIA s.r.o., v Holíči spoločnosti Holkatel, spol. s r.o. a na Skalnatom plese spoločnosti AVIS s.r.o. Povolenia sú právoplatné.
     Skúšobné vysielanie DVB-T v Bobrove na K 53 je platné do 31.3.2012, má povolenú vertikálnu polarizáciu a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 100 W. Skúšobné vysielanie DVB-T v Holíči na K 23 je platné do 30.6.2012, má povolenú horizontálnu polarizáciu a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 50 W. Skúšobné vysielanie DVB-T na Skalnatom plese, K 28 je platné do 30.9.2012, má povolenú vertikálnu polarizáciu a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 3 162 W.