Slováci volajú najmä vo vlastnej mobilnej sieti

28.10.2013, Tlačová správa

     Za prvý polrok 2013 Slováci vygenerovali mobilnými telefónmi 4,8 miliardy minút hovorov, z toho 65% skončilo vo vlastnej mobilnej sieti. V predchádzajúcom polroku skončilo vo vlastnej sieti až 69% minút hovorov. Polročne narástol počet užívateľov verejnej mobilnej telefónnej služby o 1%. Počet SIM kariet s uzatvorenou platnou zmluvou (post - paid) zaznamenal polročný rast o 2% na úkor predplatených SIM kariet (pre – paid), ktorých počet klesol o 3%.
     Slováci v prvom polroku 2013 rozoslali takmer 993 mil. SMS správ a 17,6 mil. MMS správ. V slovenských mobilných sieťach bolo ukončených 149 mil. minút hovorov, 41,9 mil. SMS správ a 211 tis. MMS správ, ktoré prišli z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete.
     Celkový počet aktívnych SIM kariet mobilných operátorov používaných na poskytovanie mobilnej telefónnej služby, ďalej v technologických zariadeniach, na prevádzku GSM brán, služby mobilného internetu, na telemetriu a pod. bol ku koncu uplynulého roka 6 337 061. Z uvedeného počtu bolo na poskytovanie mobilnej telefónnej služby 5 755 015. SIM kariet s uzatvorenou platnou zmluvou (post - paid) bolo 3 932 708 a aktívnych predplatených SIM kariet (pre – paid) bolo 1 822 307.
     Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR).