Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií leteckej pohyblivej služby

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií leteckej pohyblivej službyalebo o vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení pre leteckú pohyblivú službu je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií leteckej pohyblivej služby alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre leteckú pohyblivú službu. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
 
Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)