Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre MMDS alebo MVDS

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre MMDS alebo MVDS systémy alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre MMDS alebo MVDS systémy, alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre MMDS alebo MVDS systémy. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)