Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre pozemnú pohyblivú službu

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre pozemnú pohyblivú službu alebo telemetrické rádiové siete alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre pozemnú pohyblivú službu alebo telemetrické rádiové siete, alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre pozemnú pohyblivú službu alebo telemetrické rádiové siete. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Vo formulári žiadosti je v závislosti od druhu zariadení potrebné pridať a vyplniť resp. odobrať sekciu pre základňovú alebo pevnú rádiostanicu, ako aj sekciu pre pohyblivé rádiostanice. V prípade ak bude v prevádzke viac základňových a pevných rádiostaníc, pre každú stanicu sa sekcia vypĺňa samostatne. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)