Služby prostredníctvom MMDS budú v Košiciach poskytovať už dve spoločnosti

20.05.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR udelil spoločnosti S- Team s.r.o. licenciu na zriaďovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby formou retransmisie rozhlasových a televíznych programov prostredníctvom MMDS v lokalite Košice. V lokalite Košíc už poskytuje túto službu, ale na iných frekvenciách, spoločnosť Kabel Plus Východné Slovensko, a.s..

Dňa 25. apríla 2002 výberová komisia určila poradie žiadateľov o licenciu. Víťazom výberového konania sa stala spoločnosť S- Team s.r.o..

Telekomunikačný úrad SR je pri udeľovaní licencie viazaný poradím určeným komisiou. Po udelení licencie úrad zamietne žiadosti ostatných žiadateľov.

Dňa 17.10. 2001 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky zverejnil v denníku Národná obroda a 30.10. 2002 vo vestníku Spravodajca MDPT SR výzvu na podávanie žiadostí o licenciu na zriaďovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby formou retransmisie rozhlasových a televíznych programov prostredníctvom MMDS (Multichanel Multipoint Distribution System) v lokalite Košice vo frekvenčnom pásme 2500 - 2690 MHz. Využívanie frekvencií bude časovo obmedzené: 2500 - 2520 MHz a 2670 - 2690 MHz do 31. decembra 2004, 2520 - 2670 MHz do 31. decembra 2007.

V lehote 30 dní na výzvu reagovali tri subjekty: Július Pereszlényi - Servis TV - Video, Kabel Plus Východné Slovensko, a.s. a S - Team s.r.o.. TÚ SR licenčné konanie prerušil na čas uskutočnenia výberového konania. Na vyhodnotenie žiadostí o licenciu úrad zriadil päťčlennú výberovú komisiu. Komisia bola zložená z troch pracovníkov úradu (pracovníci sa nezúčastňovali na licenčnom konaní) a dvoch zástupcov Ministerstva obrany SR.

MMDS ("káblová TV bez kábla") slúži podobne ako káblové distribučné systémy ("káblová TV") na retransmisiu rozhlasových a televíznych programov. MMDS je podobnou konkurenciou pre káblové distribučné systémy, ako sú služby mobilných operátorov konkurenciou pre operátora pevnej verejnej telefónnej siete.

V Bratislave 20. mája 2002.