Spoločnosť SWAN dosiahla viac ako 20% pokrytie populácie SR

16.03.2015, Tlačová správa

     Spoločnosť SWAN pokryla viac ako 20% obyvateľstva Slovenskej republiky prostredníctvom frekvencií v pásme 1800 MHz, ktoré jej boli pridelené ako úspešnému účastníkovi výberového konania a stala sa oprávneným žiadateľom o poskytnutie národného roamingu. Potvrdili to výpočty vychádzajúce zo zoznamu staníc SWAN, a.s. k 15.12.2014 a fyzické kontroly základňových staníc za účelom verifikácie správnosti údajov, ktoré vykonal Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Toto zistenie je od 11.3.2015 súčasťou spisov vedených v konaniach o spore týkajúceho sa národného roamingu medzi spoločnosťou SWAN, a.s. a spoločnosťami O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s.