Spoločnosť UPC Slovensko porušila rozhodnutie o regulácii cien

07.06.2001, Tlačová správa
Dňa 7. júna 2001 Telekomunikačný úrad SR ukončil kontrolu dodržiavania cenovej disciplíny spoločnosťou UPC Slovensko, s.r.o. Podľa výsledkov kontroly bolo zistené porušenie cenovej disciplíny a Telekomunikačný úrad SR ako cenový regulačný a kontrolný orgán v telekomunikáciách uloží v správnom konaní kontrolovanému subjektu pokutu podľa príslušných ustanovení zákona o cenách.

V Bratislave 7. júna 2001.