ST a SWAN už požiadali o povolenia

14.02.2014, Tlačová správa

     Mobilní operátori Slovak Telekom a SWAN požiadali Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) o povolenia, ktorými im určí podmienky používania pridelených frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Povolenia sú zákonným predpokladom na používanie frekvencií. Pridelenie frekvencií pre LTE a príchod štvrtého operátora patria medzi najvýznamnejšie udalosti v oblasti elektronických komunikácií na Slovensku. V tejto súvislosti RÚ pripravil pre rádioamatérov z celého sveta možnosť nadviazať spojenie so špeciálnou rádioamatérskou stanicou regulačného úradu, ktorá vysiela s volacím znakom OM44LTE. Operátorom stanice je tlačový hovorca RÚ. Stanica bude vysielať až do konca decembra 2014 na frekvenciách určených pre rádioamatérov.
     Orange Slovensko, Slovak Telekom, SWAN a Telefónica Slovakia nedávno zaplatili na účet RÚ prvú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 mil. EUR za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Operátori si týmto splnili svoju prvú povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Druhú polovicu sú povinní zaplatiť do 31.05.2014.
     V elektronickej aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné bloky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 163,9 mil. EUR. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu. Povolenie pre: Telefónica Slovakia nadobudlo právoplatnosť 03.01.2014, Orange Slovensko nadobudlo právoplatnosť 07.01.2014, Slovak Telekom a SWAN nadobudli právoplatnosť 08.01.2014.
     Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). Všetky povolenia vydal TÚ SR 30.12.2013. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.