ST nemôže nezákonne odpájať telefóny v obci Krná

05.12.2012, Tlačová správa

     Slovak Telekom, a.s. (ST) opäť skúša trpezlivosť občanov aj Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR). TÚ SR dnes dostal na vedomie list starostky obce Krná adresovaný ST, v ktorom žiada ST, aby v roku 2013 neukončila poskytovanie telefónnej služby v obci. TÚ SR upozorňuje, že nikto z operátorov nemôže bez zákonného dôvodu vypovedať zmluvu o poskytovaní verejných („telekomunikačných“) služieb. Na základe doručeného listu TÚ SR preverí vzniknutú situáciu. Spoločnosť ST už v lete musela na základe ochranného opatrenia, ktoré uložil TÚ SR, obnoviť poskytovanie telefónnej služby v tejto obci.
     TÚ SR bude „zvedavý“, ako ST preukáže technickú neuskutočniteľnosť ďalšieho poskytovania verejnej telefónnej služby v obci Krná. ST má v obci potrebnú technológiu a pokiaľ požiada, tak TÚ SR predĺži platnosť povolení, aby túto technológiu mohla naďalej využívať a poskytovať verejnú telefónnu službu. Podobne aj v minulosti TÚ SR vyhovel žiadostiam ST a predĺžil potrebné povolenia, tak ako to upravuje platný zákon. TÚ SR dlhší čas upozorňuje ST, aby postupne ustúpila od používania pôvodnej technológie a zabezpečila pripojenie iným spôsobom, čo ST v niektorých lokalitách už zrealizovala.
     V dňoch od 6. do 8. júna 2012 TÚ SR prijal podnety od občanov, týkajúce sa ukončenia poskytovania verejnej telefónnej služby ST v obci Krná, okres Poltár, v obci Kolbasov, okres Snina, v obci Makov, okres Čadca a v obci Slovenské Krivé, okres Humenné. Podľa zákona o elektronických komunikáciách, ak TÚ SR zistí, že nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby, resp. spoločnosti predstavujú bezprostredné a závažné ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, verejného zdravia, môže bezodkladne v písomnom oznámení o zistených nedostatkoch nariadiť ochranné opatrenie vedúce k náprave situácie. TÚ SR vykonal kontroly a na základe zistení nariadil ochranné opatrenie. Na základe ochranného opatrenia zaviazal ST bezodkladne zabezpečiť v obciach Kolbasov a Slovenské Krivé poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní, vrátane prístupu z verejných telefónnych automatov. Zároveň zaviazal ST bezodkladne obnoviť zmluvné poskytovanie verejnej telefónnej služby účastníkom v obciach Krná, Slovenské Krivé a Príslop.
     TÚ SR uložil pokutu ST za to, že len čiastočne splnila ochranné opatrenie v obci Slovenské Krivé so 132 obyvateľmi, keď zabezpečila pripojenia k telefónnej službe iba prostredníctvom verejných telefónnych automatov, ale poskytovanie telefónnej služby všetkým účastníkom tejto obce neobnovila. V obci žijú obyvatelia prevažne vo veku nad 70 rokov, ktorí sú často odkázaní na rýchlu zdravotnú službu, ku ktorej nemajú prístup prostredníctvom pevného pripojenia a signál mobilných operátorov má minimálne pokrytie. Neposkytovaním telefónnej služby v tejto obci bol ohrozený aj systém civilnej obrany. TÚ SR pri určení výšky pokuty bral do úvahy priťažujúce aj poľahčujúce okolnosti.