Štatistické výkazy

Štatistické výkazy o poštových službách za rok podľa vyhlášky č. 291/2014 Z.z. (predkladacia lehota je uvedená v hlavičke výkazu) 

S ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území SR z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a prijatých opatrení, Regulačný úrad posúva termín odovzdania štatistického výkazu PO (RU) 3-02 za 2. polrok 2019 z 30.04.2020 na 30.06.2020.
 

     

Vyššie uvedené súbory sú určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa.