Štatistické výkazy

Štatistické výkazy o poštových službách za rok 2016 podľa vyhlášky č. 291/2014 Z.z. (predkladacia lehota je uvedená v hlavičke výkazu) 

   

Vyššie uvedené súbory sú určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa.