Štatistické výkazy

Štatistické výkazy o poštových službách za rok podľa vyhlášky č. 291/2014 Z.z. (predkladacia lehota je uvedená v hlavičke výkazu) 


PO RU 1-01 rok 2023 (.xlxs, 40kB) PO RU 1-01 rok 2023 (.ods, 32kB)
PO RU 2-02 rok 2023 (.xlxs, 100kB) PO RU 2-02 rok 2023 (.ods, 42kB)
PO RU 3-03 rok 2023 (.xlxs, 44kB) PO RU 3-03 rok 2023 (.ods, 44kB)
PO RU 1-01 rok 2022 (.xlsx, 40kB) PO RU 1-01 rok 2022 (.ods, 32kB)
​PO RU 2-02 rok 2022 (.xlsx, 52kB) PO RU 2-02 rok 2022 (.ods, 41kB)
PO RU 3-03 rok 2022 (.xlsx, 43kB) PO RU 3-03 rok 2022 (.ods, 34kB)
PO_RU_1-01 rok 2021.xlsx (38 kB)  PO_RU_1-01 rok 2021.ods (30 kB)
PO_RU_2-02 rok 2021.xlsx (54 kB)  PO_RU_2-02 rok 2021.ods (43 kB)
PO_RU_3-02 rok 2021.xlsx (45 kB)  PO_RU_3-02 rok 2021.ods (32 kB)     

Vyššie uvedené súbory sú určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa.