Štatistické zisťovanie o poštových službách

     Regulačný úrad vykonáva štatistické zisťovania na účel získať základné informácie o poštovej sieti a zamestnancoch poskytujúcich poštové služby. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní na určené roky vydávaného v Zbierke zákonov SR.