Štátny dohľad elektronických komunikácií – vydané rozhodnutia