Surfovať na internete počas dovolenky môžete aj bezplatne

09.07.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) dáva do pozornosti možnosti pripojenia na internet počas dovolenky. Okrem možnosti využívania služieb mobilných operátorov sú na mnohých atraktívnych dovolenkových miestach doma i v zahraničí k dispozícii aj bezplatné možnosti pripojenia. Pri využití takýchto možností nezabúdajme, že otvorené a nezabezpečené Wi-Fi siete znamenajú bezpečnostné riziko.
     Pri využívaní otvorených sietí špecialisti, okrem bežného zabezpečenia prístupového zariadenia, odporúčajú nepripájať sa na nezabezpečené internetové stránky a neposielať dôležité súbory nešifrovanou cestou. Zabezpečené internetové stránky jednoducho spoznáme podľa predpony „https“. Váš internetový prehliadač zabezpečenú komunikáciu obvykle oznámi zobrazením zeleného zámku pri adrese.
     Dovolenkári majú možnosť na mnohých turisticky atraktívnych miestach na Slovensku aj v zahraničí pripojiť sa bezplatne na internet. Hotely a iné ubytovacie zariadenia doma i v zahraničí často ponúkajú dovolenkárom možnosť pripojiť sa k internetu prostredníctvom Wi-Fi bez ďalšieho poplatku. Okrem toho sú k dispozícii napr. na letiskách, na staniciach, na námestiach, v reštauráciách, na plážach a pod. bezplatné hotspoty. V ich dosahu sa v našom mobile alebo v tablete v zozname sietí identifikujú napr. ako „Free Wi-Fi“ alebo „Free Hotspot“. Zoznam takýchto bezplatných hotspotov na Slovensku sa nachádza napr. aj na internetovej stránke TÚ SR http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=66 Zoznam je aktualizovaný na základe údajov, ktoré prevádzkovatelia týchto hotspotov dobrovoľne posielajú TÚ SR. Napr. v Taliansku je na niektorých miestach možné využiť aj bezplatné pripojenie na pláži. Vzhľadom na zákonné ustanovenia je pred pripojením potrebné osobne sa zaregistrovať na určenom mieste a získať prístupové meno, heslo a podmienky používania služby. V prípade porušenia stanovených podmienok je prístup zablokovaný.