Svetová rádiokomunikačná konferencia v Dubaji: Regulačné výstupy kľúčové pre Slovensko

info
20.12.2023, Základné informácie a teórie
Členské štáty Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) sa stretli na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii (WRC-23) v Dubaji v Spojených arabských emirátoch. Celkovo 3900 delegátov zo 163 členských štátov vrátane 88 účastníkov na ministerskej úrovni v dňoch od 20.11. - 15.12.2023 rokovalo o poskytnutí stabilného regulačného prostredia, ktoré je nevyhnutné pre rozvoj inovatívnych rádiokomunikačných služieb pre všetkých na celom svete. Z tejto konferencie vzišli významné výsledky prospievajúce pre rozvoj mnohých rádiokomunikačných služieb. Záverečné akty podpísalo celkovo 151 členských štátov vrátane Slovenskej republiky, ktorej vedúcim delegátom bol predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ivan Marták.
 
 
Dohoda o aktualizácii Rádiokomunikačných predpisov zakotvených v Rádiokomunikačnom poriadku (RR) identifikuje nové zdroje frekvenčného spektra na podporu technologických inovácií, prehĺbenie globálnej konektivity, zvýšenie prístupu a spravodlivého využívania vesmírnych rádiových zdrojov a zvýšenie bezpečnosti na mori, vo vzduchu a na súši. Generálna tajomníčka ITU Doreen Bogdan-Martin sa vyjadrila, že táto konferencia stavia svet na pevnú cestu k prepojenejšej, udržateľnejšej spravodlivejšej a inkluzívnejšej digitálnej budúcnosti pre všetkých.
Regulačné výstupy kľúčové pre Slovensko sú najmä:
  • A.I. 1.2 – budúce harmonizované využitie frekvencií z frekvenčného pásma 6 GHz (6425 – 7125 MHz) pre IMT (International Mobile Telecommunication) a primárna alokácia pre mobilné služby v Regióne 1 s možnosťou použitia týchto frekvencií aj pre bezdrôtové prístupové systémy (WAS), ako aj lokálnych rádiových sietí (RLAN)
  • A.I. 1.3 – primárna alokácia frekvencií z frekvenčného úseku 3600 – 3800 MHz pre mobilné služby v Regióne 1
  • A.I. 1.5 – sekundárna alokácia frekvencií z UHF frekvenčného pásma v rozsahu 470 – 694 MHz pre mobilné služby s očakávaním ich budúceho prehodnotenia na WRC-31 na primárnu alokáciu
  • A.I. 1.7 – primárna alokácia frekvenčného pásma 117.975 – 137 MHz aj pre leteckú pohyblivú satelitnú službu umožní komunikáciu lietadiel s riadením letovej prevádzky (ATC) prostredníctvom satelitných systémov
Poznámka: rozdelenia sveta podľa ITU sa delí na 3 oblasti – Regióny, SR patrí do Regiónu 1
Región 1 – Európa, Afrika + Ázijská časť Ruska
Región 2 – Amerika Severná + Južná
Región 3 – Ázia, Austrália, Oceánia
 
Na tejto WRC-23 už boli schválené aj body programu budúcej konferencie v roku 2027 (WRC-27) a tiež predbežný program na konferenciu v roku 2031 (WRC-31).
 
ITU je špecializovaná agentúra OSN (Organizácia Spojených národov) pre informačné a komunikačné technológie, ktorá spája celý svet. Je zodpovedná okrem iného za koordináciu zdieľaného a globálneho využívania rádiového spektra, presadzovanie medzinárodnej spolupráce pri prideľovaní frekvencií, zlepšovanie komunikačnej infraštruktúry vo svete a za štandardy, ktoré podporujú bezproblémové prepojenie širokého spektra komunikačných systémov – od rôznych špičkových bezdrôtových technológií po leteckú a námornú navigáciu, rádioastronómiu, oceánografické a satelitné monitorovanie Zeme, ako aj konvergujúce technológie pevných a mobilných telefónov, internetu a rádiového vysielania.

Dubaj 1 foto
predseda úradu Ivan Marták a generálna tajomníčka Medzinárodnej telekomunikačnej únie Doreen Bogdan-Martinová

Dubaj 2 foto
Slovenská delegácia s podpísaným záverečným dokumentom z konferencie na čele s vedúcim delegácie SR predsedom úradu Ivanom Martákom
zľava Attila Maťáš (člen delegácie), Ivan Marták (predseda úradu), Erika Dercová (z odboru správy frekvenčného spektra), Milan Mizera (riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra), Gabriel Stančik (zástupca ministerstva dopravy SR)