Systém RST

Pri každom spojení je potrebné, aby si korešpondujúce stanice vymenili report. Report je vlastne ohodnotenie signálu stanice s ktorou komunikujete, pričom sa hodnotí čitateľnosť, sila a pri telegrafickom spojení aj tón.

R - čitateľnosť (z angl. readability)

   1. úplne nečitateľné
   2. občas čitateľné
   3. obtiažne čitateľné
   4. čitateľné
   5. dokonale čitateľné

S - sila (z angl. strength)

   1. signál na hranici čitateľnosti
   2. veľmi slabý signál
   3. slabý signál
   4. prijateľný signál
   5. takmer dobrý signál
   6. dobrý signál
   7. stredne silný signál
   8. silný signál
   9. mimoriadne silný signál

T - tón ( z angl. tone )


   1. mimoriadne hrubý, syčivý tón
   2. hrubý tón striedavého prúdu
   3. hrubý tón s veľmi slabým záznejom
   4. hrubý tón so stredným záznejom
   5. pomerne hrubý tón so silnou moduláciou striedavým prúdom
   6. tón s moduláciou striedavým prúdom
   7. skoro čistý tón s nádychom striedavej zložky
   8. čistý tón s nepatrným náznakom striedavej zložky
   9. najčistejší tón

Ak má tón kryštálový charakter, pridáva sa písmeno X alebo CC. Klixy sa označujú písmenom K a cvrlikavý tón písmenom C.