T - Mobile Slovensko, a.s. (ex EuroTel Bratislava, a.s.) - M.B.C., s.r.o. z 18.1. 2001Zmluva o spolupráci pri poskytovaní telekomunikačných služieb uzatvorená dňa 18. januára 2001 medzi EuroTel Bratislava, a.s. a M.B.C., s.r.o.

evid. č. 0063/2001


Poznámka: Zmluva o spolupráci rieši aj prepojenie sietí.