T - Mobile Slovensko, a.s. (ex EuroTel Bratislava, a.s.) - Nextra, s.r.o. zo 17.10. 2000 + dodatokZmluva o spolupráci pri poskytovaní telekomunikačných služieb uzatvorená dňa 17. októbra 2000 medzi EuroTel Bratislava, a.s. a Nextra, s.r.o.

evid. č. 0610/2000

Zoznam dodatkov:

  • č. 1, evid. č. 0629/2001

Poznámka: Zmluva o spolupráci rieši aj prepojenie sietí.