Technické špecifikácie regulovaných rozhraní

Podľa § 95 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách

Podnik je povinný predkladať úradu na zverejnenie technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejných sietí podľa § 3 ods. 5 písm. a), na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia, v lehote najneskôr 15 dní pred uvedením rozhraní do prevádzky.

Podľa § 2 ods. 34 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách

Koncové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo nepriamo pripojené k rozhraniu verejnej siete na vysielanie, spracovanie alebo prijímanie informácií; pri obidvoch spôsoboch pripojenia môže byť pripojenie realizované metalickým vedením alebo optickým vedením, alebo prostredníctvom rádiových vĺn, pričom pripojenie je nepriame, ak je medzi koncové zariadenie a koncový bod siete umiestnené iné zariadenie.

Podľa § 2 ods. 5 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách

Rozhranie je koncový bod siete.

Príručka k R&TTE smernici 1999/5/EC, ktorá bola prevzatá Nariadením vlády 443/2001 Z.z.,  je dostupná na http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/rtte-directive/index_en.htm v anglickom jazyku a je určená najmä pre výrobcov a osoby zaoberajúce sa distribúciou rádiových zariadení a koncových telekomunikačných zariadení.

Na tejto stránke môžete nájsť všetky momentálne platné dokumenty týkajúce sa regulovaných rozhraní. 

  1. Technická špecifikácia regulovaného rozhrania č. RIS 0031 - Pevná služba/Bod - multibod PDF dokument
  2. Technická špecifikácia regulovaného rozhrania č. RIS 032 (1 – 2) - Meteorologická služba/Sondy PDF dokument
  3. Technická špecifikácia regulovaného rozhrania č. RIS 033 (1) - Rádiolokácia/Meteorologické radary PDF dokument
  4. Technická špecifikácia regulovaného rozhrania č. RIS 034 (1) - Rádiolokácia/Merače vetra PDF dokument
     

Prehliadače súborov - na stiahnutie