Technický test ADSL je v súlade so zákonom

14.01.2003, Tlačová správa
Technický test ADSL je podľa podkladov, ktoré koncom minulého roku predložili Slovenské telekomunikácie (ST), a.s. Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR) v súlade so zákonom o telekomunikáciách. TÚ SR posúdil podmienky, podľa ktorých ST umožnia od 15. januára 2003 poskytovateľom služby prístup do siete internet (ISP) realizáciu technického testu ich vlastného pripojenia prostredníctvom technológie ADSL.

Rada Protimonopolného úradu SR, ako jeho druhostupňový orgán, zamietla rozklad Slovenských telekomunikácií, a. s. voči predbežnému opatreniu, ktorým 11. júna 2002 PMÚ SR pozastavil testovaciu prevádzku služby ADSL. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom doručenia adresátovi. Predstavitelia TÚ SR a PMÚ SR sa niekoľkokrát pracovne stretli vo veci prevádzky ADSL. TÚ SR dal PMÚ SR stanoviská k otázkam, ktoré patria do jeho kompetencie.

V Bratislave 14. januára 2003.