Telefónica zaplatila už aj druhú polovicu úhrady za frekvencie

07.04.2014, Tlačová správa

     Spoločnosť Telefónica Slovakia, s.r.o., ako prvá z mobilných operátorov, zaplatila na účet Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) druhú polovicu jednorazovej úhrady vo výške 20 150 000,50 EUR za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražila v elektronickej aukcii. Spoločnosť si týmto splnila svoju povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz a 1800 MHz. Operátori sú podľa podmienok v povoleniach povinní zaplatiť druhú polovicu jednorazovej úhrady do 31.05.2014. Tieto príjmy sú príjmami štátneho rozpočtu.
     Orange, ST, SWAN a Telefónica Slovakia na začiatku roka zaplatili na účet RÚ prvú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 mil. eur za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Operátori si týmto splnili svoju prvú povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.
     Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). V elektronickej aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné bloky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 163,9 mil. EUR.