Televízne digitálne pozemské vysielanie

  • Prehľad povolených televíznych digitálnych vysielačov: *.xlsx, *.ods

    Údaje sú určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa. Poznámka: Zoznam bude doplňovaný priebežne, v závislosti od vydaných povolení.
     
    15 10 66 1 004 15 10 66 1 010 22 10 66 1 002 22 10 66 1 003 22 10 66 1 004