Test stránky na porovnávanie služieb

29.10.2014, Tlačová správa

     Záujemcovia o internetové pripojenie nemali doteraz možnosť na jednom mieste vyhľadať a porovnať ponuky všetkých poskytovateľov internetového pripojenia v Slovenskej republike. Toto sa už onedlho zmení. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) spustil testovaciu prevádzku webovej stránky na porovnávanie cien širokopásmového prístupu k internetu. V tejto fáze prebieha testovanie zo strany operátorov a následne prebehne testovanie širokou verejnosťou. Po spustení do ostrej prevádzky si záujemcovia budú môcť po zadaní svojej adresy porovnať ponuky primárne určené pre domácnosti od všetkých operátorov, ktorí v danej lokalite poskytujú prístup k internetu.
     Webová stránka bude obsahovať všetky poplatky, ktoré účtujú operátori a tieto budú pri každej ponuke započítané do tzv. „priemernej mesačnej platby počas doby 24 mesiacov“, na základe ktorej bude možné jednoduchým spôsobom porovnať ponuky s rôznou dobou viazanosti. Porovnať bude možné samostatné služby pripojenia k internetu alebo v balíčku s inými službami pre domácnosti, ako sú hlas a televízia. RÚ pri príprave postupoval plne v súlade s princípmi transparentnosti a nediskriminácie, nakoľko porovnanie bude zobrazovať kompletnú ponuku všetkých operátorov dostupných na zadanej lokalite bez akýchkoľvek preferencií. Ponuky budú primárne zoraďované vzostupne počnúc najnižšou priemernou mesačnou platbou, pričom koncový užívateľ má možnosť zvoliť si aj ďalšie možnosti filtrovania zobrazovaných údajov. Webová stránka okrem svojej informačnej hodnoty zároveň prispeje k rozvoju súťaže na trhu, lebo záujemcovia prostredníctvom nej získajú informácie aj o službách lokálnych a regionálnych operátorov.
     RÚ vypracoval túto webovú stránku v spolupráci s Výskumným ústavom spojov, n.o. Výskumný ústav spojov je tiež správcom servera, na ktorom je umiestnená aplikácia. Pri napĺňaní aplikácie boli použité vstupné údaje poskytované registrovanými poskytovateľmi širokopásmového prístupu k internetu na Slovensku. V súčasnosti operátori testujú stránku a posielajú RÚ svoje návrhy, pripomienky a dopĺňajú vstupné dáta.