Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

11.01.2022, Tlačová správa

Poďakovanie Ing. Romanovi Vavrovi za 22 rokov trvajúcu prácu na poste hovorcu Regulačného úradu

Zatiaľ, čo sa na úradoch a ministerstvách ľudia často vymieňajú, na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad – RÚ) sedel Ing. Roman Vavro na tej istej stoličke tlačového hovorcu rekordných 22 rokov. Rom...

10.01.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Do konca januára RÚ nebude stanovovať termíny konania skúšok

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje verejnosti, že do konca januára 2022 nebude stanovovať termíny konania skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti. O obnovení vykonávania skúšok bude RÚ informovať. Ďakuje...

02.12.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Nový zákon o elektronických komunikáciách

Dňa 1.2.2022 nadobudne účinnosť zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Jeho znenie je dostupné v Zbierke zákonov.

16.11.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Ceny širokopásmového prístupu k internetu za rok 2020

Vynikajúce umiestnenie SR v rámci všetkých krajín EÚ   Európska komisia každoročne zverejňuje porovnanie cien prístupu k internetu v rámci celej EÚ. Za rok 2020 sa SR v tomto porovnaní cien vo všetkých troch sledovaných kategóriách umiestn...

15.11.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Slovak Telekom informoval o krátkej odstávke pevnej telefónnej služby

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) informovala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, že v utorok 16.11.2021 plánuje vykonať údržbu svojej pevnej siete a v dôsledku toho bude nad ránom krátka odstávka pevnej telefónne...

08.11.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Oznam o plánovanej odstávke

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) informovala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, že z pondelka na utorok 8. - 9.11.2021 plánuje modernizovať jeden zo svojich IT systémov a v dôsledku toho bude odstávka niektorých...

25.10.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Podateľňa bude 26.10.2021 otvorená kratšie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje verejnosti, že jeho podateľňa bude v utorok  26.10.2021 z technických príčin zatvorená už od 13:30 h. V prípade potreby odporúčame komunikovať s RÚ elektronicky, resp....

13.10.2021, Tlačová správa

Pilotný projekt využitia najnovších technológií v pásme 26 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) ponúka celoplošným, regionálnym aj lokálnym telekomunikačným operátorom a akademickej obci spoluprácu pri pilotnom projekte - testovaní telekomunikačných sietí najnovšej generá...

12.10.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Oznam o plánovanej odstávke

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) informovala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, že v 15. – 17.10.2021 plánuje modernizovať jeden zo svojich IT systémov a v dôsledku toho bude odstávka niektorých mobilných a pevn...

06.10.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Podateľňa úradu je opäť otvorená

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje verejnosti, že podateľňa je opäť otvorená v pondelok až štvrtok 8:30 – 11:00, 12:00 – 14:30 h a v piatok 8:30 – 11:00, 12:00 – 13:30 h.

08.09.2021, Tlačová správa

Pevný širokopásmový internet využíva 1,75 mil. užívateľov

Ku koncu roku 2020 využívalo pevný širokopásmový prístup k internetu (Broadband) na Slovensku cca 1,75 milióna užívateľov, čo predstavuje medziročný nárast o cca 8,8% užívateľov. Najviac využívaná technológia je FTTH (fiber to the home), ktorú vyu...

29.07.2021, Tlačová správa

Najviac divákov využíva retransmisiu TV programov cez satelit

Občania Slovenskej republiky majú v závislosti od lokality na výber z viacero možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov. Ku koncu roku 2020 sledovalo televízne programy prostredníctvom služby retransmisie TV vysielania  cca 1,82 mil...

28.07.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

RÚ začal verejné konzultácie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) začal verejnú konzultáciu návrhu výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie povolení pre používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou elektronicke...

21.07.2021, Tlačová správa

Operátori nezabudnite vyplniť elektronické dotazníky

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) opakovane pripomína telekomunikačným operátorom termín 02.08.2021, do ktorého je potrebné vyplniť dotazníky prostredníctvom on-line systému. RÚ takto robí elektronický zber dát...

20.07.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Plánovaná nedostupnosť služieb RÚ

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznámila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), že na Továrenskej ulici v Bratislave bude v stredu 21.07.2021 prerušená distribúcia elektrickej energie a v dôsledku toho nebu...

08.07.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Vyhlásenie o výške tržieb je potrebné predložiť do 10. júla

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje, že na účely vydania rozhodnutia o určení výšky administratívnej úhrady je každý telekomunikačný operátor povinný predkladať RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb za ...

30.06.2021, Tlačová správa

Príjmy RÚ za rok 2020 boli vo výške 74,23 mil. eur

Príjmy Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) v roku 2020 boli vo výške 74,23 mil. eur. Najvyšší podiel mali prímy z úhrad za právo používať frekvencie, ktoré dosiahli výšku 72,85 mil. eur, z toho ...

24.06.2021, Tlačová správa

Budúci piloti potrebujú úspešne absolvovať skúšky na RÚ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) upozorňuje budúcich pilotov, že bez dohľadu osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť nemôžu samostatne obsluhovať rádiovú stanicu na palube lietadla. V pra...

01.06.2021, Tlačová správa

Mali ste nechcený marketingový telefonát? Dajte nám o tom vedieť!

Ponúkal vám niekto telefonicky alebo emailom  rôzne tovary a služby bez vášho  predchádzajúceho súhlasu? Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Regulačný úrad registruje narastajúcu závažnosť problému nevyžiadanej komuni...

03.05.2021, Tlačová správa

Veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní postupne klesnú

S účinnosťou od 1.7.2021 a následne vždy od 1.1. príslušného roku budú klesať veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní, ktoré si vzájomne účtujú telekomunikační operátori poskytujúci hlasové služby. Európska komisia nariadením stanovila jednotnú max...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »