Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

20.03.2023, Základné informácie a teórie

Nové Všeobecné povolenie č. 1/2023 účinné od 1.4.2023

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje podniky, že dňa 01.04.2023 nadobúda účinnosť Všeobecné povolenie č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb, ...

01.02.2023, Základné informácie a teórie

Úrad vydal Všeobecné povolenie č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) oznamuje, že dňa 31.01.2023 vydal Všeobecné povolenie č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb (ďal...

28.12.2022, Tlačová správa

Šéf Regulačného úradu Marták: Domáci internet si môžete preniesť rovnako ako telefónne číslo

Zmena poskytovateľa internetu je na Slovensku výrazne nižšia ako zmena poskytovateľov telefónnych paušálov. Podľa predsedu úradu Ivana Martáka pritom môžu zákazníci z tejto zmeny výrazne profitovať. „Ak sa rozhodnete vymeniť poskytovateľa inter...

24.12.2022, Základné informácie a teórie

Vianočné prianie

Radostné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2023 pevné zdravie, pohodu a spokojnosť v osobnom i pracovnom živote. Ďakujem za spoluprácu! Ivan Marták, predseda  

21.12.2022, Základné informácie a teórie

Oznámenie o prevádzkových hodinách podateľne na Továrenskej ulici a krajských pracoviskách

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje verejnosti, že prevádzkové hodiny podateľne na Továrenskej ulici v Bratislave počas sviatkov t.j. 28.-30.12.2022 a 2.-5.1.2023 budú v štandardnom režime: pondelok – štvrto...

12.12.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Verejná diskusia k príprave výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz a obnove práv na používanie frekvencií z frekvenčného úseku 3600 - 3800 MHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií zodpovedný, okrem iného, aj za správu frekvenčného spektra, pripravuje vyhlásenie výbero...

29.11.2022, Tlačová správa

Nevyžiadané volania pod svojou kontrolou: Zaregistrujte sa do zoznamu a vyjadrite tak nesúhlas s prijímaním marketingových volaní

Dôležitá zmena - zavedenie množiny čísel s predvoľbou (0)888 pre marketingové volania je platná od 19.8.2022. Ide o novú vyhlášku o národnom číslovacom pláne v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách. Úrad pre reguláciu elektronických komunik...

28.11.2022, Základné informácie a teórie

Verejná konzultácia

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že dňa 28. novembra 2022 zverejnil návrh Všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb na verejnú kon...

15.11.2022, Základné informácie a teórie

Oznam o uzatvorení podateľne dňa 18.11.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že jeho podateľňa bude z technických príčin v piatok 18.11.2022 ZATVORENÁ. Za porozumenie ďakujeme.

19.10.2022, Základné informácie a teórie

Pozvánka na pracovné stretnutie k verejnej konzultácii mapovania dostupnosti vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pozýva na pracovné stretnutie k verejnej konzultácii a mapovaniu dostupnosti vyso...

11.10.2022, Základné informácie a teórie

Výzva na predkladanie ponúk

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje verejnosti, že zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lok...

03.10.2022, Tlačová správa

Podnikatelia pozor: Kedy je povinnosť na propagáciu tovarov alebo služieb použiť číslo s predvoľbou (0)888?

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) informoval s Ministerstvom dopravy SR verejnosť, že od 19.8.2022 je v zmysle nového Zákona o elektronických komunikáciách v platnosti vyhláška o národnom číslovacom plá...

30.09.2022, Tlačová správa

Pozor na podvodné telefonáty

Verejnosť v súčasnej dobe trápia podvodné telefonáty, prevažne v anglickom jazyku. Ich cieľom je od ľudí vylákať osobné alebo bankové údaje, či peniaze. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) v tejto súvislo...

21.09.2022, Tlačová správa

Marketingové volania už len s predvoľbou (0)888. Vy sa rozhodnete či hovor zdvihnete alebo nie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) si splnil povinnosť v zmysle nového Zákona o elektronických komunikáciách zostaviť nový číslovací plán. Vydal Vyhlášku o národnom číslovacom pláne, ktorá nadobudla ...

17.08.2022, Tlačová správa

Regionálne optické siete v roku 2024: Najlepšie bude pokrytý západ, budovanie regionálnych optických sietí však bude prebiehať po celom Slovensku

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) v mesiacoch jún a júl 2022 zozbieral informácie od 190 podnikov o existujúcich alebo do roku 2024 plánovaných regionálnych optických sieťach (angl. backhaul alebo s...

01.08.2022, Tlačová správa

Nové sadzobníky za používanie frekvencií, identifikačných znakov a čísel

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) informuje, že 1.8.2022 vstupujú do platnosti dva všeobecne záväzné právne predpisy úradu. Regulátor tak na základe nich predpisuje úhrady za používanie frekvencií a ide...

26.07.2022, Základné informácie a teórie

Zapojenie slovenských subjektov do povojnovej obnovy Ukrajiny

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR oznamujú podnikateľským subjektom, orgánom verejnej správy alebo mimovládnym organizáciám, ktoré majú záujem podieľať sa na povojn...

25.07.2022, Základné informácie a teórie

Zmena otváracej doby podateľne

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že dňa 25.07. 2022 (pondelok) bude z technických dôvodov upravená otváracia doba podateľne,  a to 8:30-11:00 a 12:00-13:30 hod. Ďakujeme za porozumenie.

20.07.2022, Základné informácie a teórie

Oznám o plánovanom prerušení dodávky elektriny

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamjú, že dňa 26.7.2022 (utorok) budú z dôvodu prerušenia dodávky elektriny v čase 10:30-16:30 hod. nedostupné všetky služby, vrátane telefónny...

19.07.2022, Základné informácie a teórie

Zmena otváracej doby podateľne

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že v dňoch 20. - 21.07. 2022 (streda, štvrtok) bude z technických dôvodov upravená otváracia doba podateľne,  a to 8:30-11:00 a 12:00-13:30 hod. Ďakujeme za porozumenie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »