Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

26.03.2024, Základné informácie a teórie

Skrátená pracovná doba 28.3.2024

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje verejnosti, že dňa 28.3.2024 (štvrtok) z technických príčin bude podateľňa otvorená v čase 8:00-12:00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

26.03.2024, Základné informácie a teórie

Zákon o správnych poplatkoch - zmena

Úrad pre reguláciu elektronických informácií a poštových služieb informuje, že od dňa 1.4.2024 vstupuje do platnosti zmena zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, ktorými sú správne poplatky zmenené nasledovne:   ...

19.03.2024, Tlačová správa

Multi-pásmové výberové konanie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií je zodpovedný okrem iného aj za správu frekvenčného spektra. V pondelok 18.3.2024 vedenie úradu info...

13.03.2024, Tlačová správa

Slováci vnímajú pokles nevyžiadaných volaní, je za tým aj zmena telekomunikačného zákona

Prešiel viac ako rok a pol odkedy došlo v zákone o elektronických komunikáciách k významným zmenám, ktoré majú priamy vplyv na prax tzv. „nevyžiadaných volaní“. V porovnaní s rokom 2021 vnímajú ľudia vo všeobecnosti znížený počet nevyžiadaný...

01.02.2024, Základné informácie a teórie

Verejná diskusia o budúcom využívaní frekvencií z frekvenčných pásiem 1500 MHz a 26 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií zodpovedný, okrem iného, aj za správu frekvenčného spektra, zvažuje možnosti pridelenia frekvencií z frekve...

30.01.2024, Základné informácie a teórie

Nedostupnosť elektronických služieb úradu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že v dňoch od 2.2.2024 10:00 hod. do 4.2.2024 23:59 hod. bude nedostupná celá úradná sieť a teda aj všetky služby, ktoré sú v nej (web úradu, Outlook, Nuntio) Z tohto dôv...

10.01.2024, Základné informácie a teórie

Návrh zmeny všeobecného povolenia

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že dňa 09.01.2024 zverejnil návrh zmeny Všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb na verejnú konz...

21.12.2023, Základné informácie a teórie

Vianočné prianie

Prajeme vám veľa krásnych chvíľ prežitých v príjemnej atmosfére Vianoc. V novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov.   Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

20.12.2023, Základné informácie a teórie

Svetová rádiokomunikačná konferencia v Dubaji: Regulačné výstupy kľúčové pre Slovensko

Členské štáty Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) sa stretli na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii (WRC-23) v Dubaji v Spojených arabských emirátoch. Celkovo 3900 delegátov zo 163 členských štátov vrátane 88 účastníkov na ministerskej úr...

19.12.2023, Základné informácie a teórie

Oznam o úprave prevádzkových hodín podateľne počas vianočných sviatkov

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje verejnosti, že podateľňa bude v dňoch 22.12. a 29.12. 2023 otvorená v upravených prevádzkových hodinách, a to 08:30-12:00 hod. Ostatné dni bude podateľňa otvorená v štanda...

08.12.2023, Základné informácie a teórie

Verejná vyhláška

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejňuje Rozhodnutie o proteste prokurátora a Verejnú vyhlášku - Rozhodnutie o nevyhovení protestu prokurátora č. 19275/PÚ/2023-49498. Rozhodnutie (.pdf, 365kB) ​Verejná vyh...

01.12.2023, Základné informácie a teórie

Operátori budú bezplatne informovať o čerpaní minút a dát

Dňa 23.11.2023 bola v Zbierke zákonov publikovaná Vyhláška č. 440/2023 Z.z. o podrobnostiach týkajúcich sa limitov spotreby pre službu prístupu k internetu alebo k verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej službe https://www.slov-lex.sk/prav...

02.11.2023, Základné informácie a teórie

Ceny hovorov v Moldavskej republike

Moldavský regulačný úrad (ANCRETI) vydal rozhodnutie o cene, v ktorom stanovil, že maximálne veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní budú na úrovni jednotnej sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti a pevnej sieti platnej v celej Únii...

20.09.2023, Základné informácie a teórie

Verejná vyhláška

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejňuje Verejnú vyhlášku - Protest prokurátora proti čl. III bodu 3. ods. 2 písm. j) Všeobecného povolenia č. 1/2023 z 31.1.2023 na poskytovanie elektronických komunikačných siet...

18.09.2023, Základné informácie a teórie

Nedostupnosť elektronického zberu dát

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje poskytovateľov elektronických komunikácií a služieb, že dňa 19.9.2023 v čase od 7:00 do 16:30 hod. z dôvodu odstávky elektriny nebude dostupný server www.ezd.sk (Elektroni...

07.09.2023, Základné informácie a teórie

Odstávka elektriny na krajskom pracovisku v Banskej Bystrici

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje verejnosť, že dňa 19.9.2023 je plánovaná odstávka elektriny na krajskom pracovisku v Banskej Bystrici a z tohto dôvodu nebudú stránkové dni. V nutnom prípade vaše požiada...

21.08.2023, Základné informácie a teórie

Verejná konzultácia z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len " úrad") ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb vyhlásil dňa 21.8.2023 verejnú konzultáciu k návrhu výzvy na predlo...

15.08.2023, Základné informácie a teórie

Dočasný výpadok mailových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje verejnosť, že eviduje problém s doručovaním mailov.  Na zistení príčiny a odstránení problému úrad pracuje a za spôsobené komplikácie sa ospravedlňuje. Problém odstránený.

28.06.2023, Tlačová správa

Výberové konanie na frekvencie z pásma 900 MHz a 2100 MHz: Efektívne využívanie frekvenčného spektra a zachovanie služieb pre koncového užívateľa

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len " úrad") ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb vyhlásil 28.6.2023 verejnú konzultáciu k návrhu výzvy na predloženi...

25.04.2023, Základné informácie a teórie

Aktualizácia oznamovacej povinnosti

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje podnikom, že v zmysle článku III. bod 2 (2) Všeobecného povolenia č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb sú...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »