Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

20.09.2023, Základné informácie a teórie

Verejná vyhláška

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejňuje Verejnú vyhlášku - Protest prokurátora proti čl. III bodu 3. ods. 2 písm. j) Všeobecného povolenia č. 1/2023 z 31.1.2023 na poskytovanie elektronických komunikačných siet...

18.09.2023, Základné informácie a teórie

Nedostupnosť elektronického zberu dát

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje poskytovateľov elektronických komunikácií a služieb, že dňa 19.9.2023 v čase od 7:00 do 16:30 hod. z dôvodu odstávky elektriny nebude dostupný server www.ezd.sk (Elektroni...

07.09.2023, Základné informácie a teórie

Odstávka elektriny na krajskom pracovisku v Banskej Bystrici

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje verejnosť, že dňa 19.9.2023 je plánovaná odstávka elektriny na krajskom pracovisku v Banskej Bystrici a z tohto dôvodu nebudú stránkové dni. V nutnom prípade vaše požiada...

21.08.2023, Základné informácie a teórie

Verejná konzultácia z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len " úrad") ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb vyhlásil dňa 21.8.2023 verejnú konzultáciu k návrhu výzvy na predlo...

15.08.2023, Základné informácie a teórie

Dočasný výpadok mailových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje verejnosť, že eviduje problém s doručovaním mailov.  Na zistení príčiny a odstránení problému úrad pracuje a za spôsobené komplikácie sa ospravedlňuje. Problém odstránený.

28.06.2023, Tlačová správa

Výberové konanie na frekvencie z pásma 900 MHz a 2100 MHz: Efektívne využívanie frekvenčného spektra a zachovanie služieb pre koncového užívateľa

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len " úrad") ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb vyhlásil 28.6.2023 verejnú konzultáciu k návrhu výzvy na predloženi...

25.04.2023, Základné informácie a teórie

Aktualizácia oznamovacej povinnosti

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje podnikom, že v zmysle článku III. bod 2 (2) Všeobecného povolenia č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb sú...

06.04.2023, Základné informácie a teórie

Veľkonočné prianie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Vám praje radostné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhy rodiny a priateľov.

30.03.2023, Tlačová správa

30. výročie vzniku úradu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) si v novodobej histórii samostatnej SR pripomína 30. výročie jeho vzniku. Predchodca dnešného úradu - Telekomunikačný úrad SR bol zriadený 1. januára 1993. Zákon č. 96/1993...

28.03.2023, Tlačová správa

Ďalšie podvodné volania: Na pohľad slovenské číslo, no skrátené o jednu číslicu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) upozorňuje verejnosť na zvýšený výskyt podozrivých volaní z čísel, ktoré sa tvária ako mobilné slovenské, avšak sú kratšie o jednu číslicu. Účastníci sú z týchto čísel naj...

24.03.2023, Základné informácie a teórie

Výzva na predkladanie ponúk

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje verejnosti, že zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lok...

20.03.2023, Základné informácie a teórie

Nové Všeobecné povolenie č. 1/2023 účinné od 1.4.2023

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje podniky, že dňa 01.04.2023 nadobúda účinnosť Všeobecné povolenie č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb, ...

01.02.2023, Základné informácie a teórie

Úrad vydal Všeobecné povolenie č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) oznamuje, že dňa 31.01.2023 vydal Všeobecné povolenie č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb (ďal...

28.12.2022, Tlačová správa

Šéf Regulačného úradu Marták: Domáci internet si môžete preniesť rovnako ako telefónne číslo

Zmena poskytovateľa internetu je na Slovensku výrazne nižšia ako zmena poskytovateľov telefónnych paušálov. Podľa predsedu úradu Ivana Martáka pritom môžu zákazníci z tejto zmeny výrazne profitovať. „Ak sa rozhodnete vymeniť poskytovateľa inter...

24.12.2022, Základné informácie a teórie

Vianočné prianie

Radostné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2023 pevné zdravie, pohodu a spokojnosť v osobnom i pracovnom živote. Ďakujem za spoluprácu! Ivan Marták, predseda  

21.12.2022, Základné informácie a teórie

Oznámenie o prevádzkových hodinách podateľne na Továrenskej ulici a krajských pracoviskách

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje verejnosti, že prevádzkové hodiny podateľne na Továrenskej ulici v Bratislave počas sviatkov t.j. 28.-30.12.2022 a 2.-5.1.2023 budú v štandardnom režime: pondelok – štvrto...

12.12.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Verejná diskusia k príprave výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz a obnove práv na používanie frekvencií z frekvenčného úseku 3600 - 3800 MHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií zodpovedný, okrem iného, aj za správu frekvenčného spektra, pripravuje vyhlásenie výbero...

29.11.2022, Tlačová správa

Nevyžiadané volania pod svojou kontrolou: Zaregistrujte sa do zoznamu a vyjadrite tak nesúhlas s prijímaním marketingových volaní

Dôležitá zmena - zavedenie množiny čísel s predvoľbou (0)888 pre marketingové volania je platná od 19.8.2022. Ide o novú vyhlášku o národnom číslovacom pláne v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách. Úrad pre reguláciu elektronických komunik...

28.11.2022, Základné informácie a teórie

Verejná konzultácia

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že dňa 28. novembra 2022 zverejnil návrh Všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb na verejnú kon...

15.11.2022, Základné informácie a teórie

Oznam o uzatvorení podateľne dňa 18.11.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že jeho podateľňa bude z technických príčin v piatok 18.11.2022 ZATVORENÁ. Za porozumenie ďakujeme.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »