Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

29.11.2022, Tlačová správa

Nevyžiadané volania pod svojou kontrolou: Zaregistrujte sa do zoznamu a vyjadrite tak nesúhlas s prijímaním marketingových volaní

Dôležitá zmena - zavedenie množiny čísel s predvoľbou (0)888 pre marketingové volania je platná od 19.8.2022. Ide o novú vyhlášku o národnom číslovacom pláne v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách. Úrad pre reguláciu elektronických komunik...

28.11.2022, Základné informácie a teórie

Verejná konzultácia

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že dňa 28. novembra 2022 zverejnil návrh Všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb na verejnú kon...

15.11.2022, Základné informácie a teórie

Oznam o uzatvorení podateľne dňa 18.11.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že jeho podateľňa bude z technických príčin v piatok 18.11.2022 ZATVORENÁ. Za porozumenie ďakujeme.

19.10.2022, Základné informácie a teórie

Pozvánka na pracovné stretnutie k verejnej konzultácii mapovania dostupnosti vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pozýva na pracovné stretnutie k verejnej konzultácii a mapovaniu dostupnosti vyso...

11.10.2022, Základné informácie a teórie

Výzva na predkladanie ponúk

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje verejnosti, že zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lok...

03.10.2022, Tlačová správa

Podnikatelia pozor: Kedy je povinnosť na propagáciu tovarov alebo služieb použiť číslo s predvoľbou (0)888?

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) informoval s Ministerstvom dopravy SR verejnosť, že od 19.8.2022 je v zmysle nového Zákona o elektronických komunikáciách v platnosti vyhláška o národnom číslovacom plá...

30.09.2022, Tlačová správa

Pozor na podvodné telefonáty

Verejnosť v súčasnej dobe trápia podvodné telefonáty, prevažne v anglickom jazyku. Ich cieľom je od ľudí vylákať osobné alebo bankové údaje, či peniaze. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) v tejto súvislo...

21.09.2022, Tlačová správa

Marketingové volania už len s predvoľbou (0)888. Vy sa rozhodnete či hovor zdvihnete alebo nie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) si splnil povinnosť v zmysle nového Zákona o elektronických komunikáciách zostaviť nový číslovací plán. Vydal Vyhlášku o národnom číslovacom pláne, ktorá nadobudla ...

17.08.2022, Tlačová správa

Regionálne optické siete v roku 2024: Najlepšie bude pokrytý západ, budovanie regionálnych optických sietí však bude prebiehať po celom Slovensku

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) v mesiacoch jún a júl 2022 zozbieral informácie od 190 podnikov o existujúcich alebo do roku 2024 plánovaných regionálnych optických sieťach (angl. backhaul alebo s...

01.08.2022, Tlačová správa

Nové sadzobníky za používanie frekvencií, identifikačných znakov a čísel

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) informuje, že 1.8.2022 vstupujú do platnosti dva všeobecne záväzné právne predpisy úradu. Regulátor tak na základe nich predpisuje úhrady za používanie frekvencií a ide...

26.07.2022, Základné informácie a teórie

Zapojenie slovenských subjektov do povojnovej obnovy Ukrajiny

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR oznamujú podnikateľským subjektom, orgánom verejnej správy alebo mimovládnym organizáciám, ktoré majú záujem podieľať sa na povojn...

25.07.2022, Základné informácie a teórie

Zmena otváracej doby podateľne

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že dňa 25.07. 2022 (pondelok) bude z technických dôvodov upravená otváracia doba podateľne,  a to 8:30-11:00 a 12:00-13:30 hod. Ďakujeme za porozumenie.

20.07.2022, Základné informácie a teórie

Oznám o plánovanom prerušení dodávky elektriny

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamjú, že dňa 26.7.2022 (utorok) budú z dôvodu prerušenia dodávky elektriny v čase 10:30-16:30 hod. nedostupné všetky služby, vrátane telefónny...

19.07.2022, Základné informácie a teórie

Zmena otváracej doby podateľne

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že v dňoch 20. - 21.07. 2022 (streda, štvrtok) bude z technických dôvodov upravená otváracia doba podateľne,  a to 8:30-11:00 a 12:00-13:30 hod. Ďakujeme za porozumenie.

06.07.2022, Tlačová správa

Cestovatelia pozor: Sledujte si mobilnú sieť v Európe, inak sa vám cesta predraží

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) upozorňuje, že ak vycestujete do zahraničia v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, to ešte nemusí znamenať, že za využívanie mobilných služieb zaplatíte rovnako ak...

30.06.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Projekt EÚ na posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu v záverečnej etape

Národný projekt posilnenia výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu splnil už od novembra 2019, kedy sa projekt naštartoval, sériu aktivít na zreformovanie a posilnenie v...

25.05.2022, Tlačová správa

Podniky pozor: Nahláste svoje kontaktné údaje do databázy úradu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) začína s aktualizáciou údajov v zozname podnikov. Cieľom je vytvoriť aktuálne platnú databázu všetkých poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb v...

19.05.2022, Základné informácie a teórie

Výpadok IT služieb úradu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje, že dňa 19.5.2022 od 22:00 hod. do 5:00 20.5.2022 bude vykonávaná údržba serverov úradu. V dôsledku aktualizácie IT systémov nebude nedostupná internetová stránka RÚ, e-m...

06.05.2022, Tlačová správa

Frekvencie z pásma 3600 MHz sú vysúťažené: Zohrajú dôležitú úlohu v budovaní nových 5G sietí

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií ukončil 5.5.2022 výberové konanie na vydanie individuálnych povolení na používanie frekven...

04.05.2022, Tlačová správa

Prevádzkovatelia webových stránok zbystrite pozornosť: Má tá vaša správne nastavenie získavania súhlasu so spracúvaním a ukladaním súborov cookies?

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) postupuje podľa Zákona o elektronických komunikáciách účinného od 1.2.2022. Podľa § 109 ods. 8 tohto zákona každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám ul...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »