Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

23.11.2020, Tlačová správa

Mobilní operátori si vysúťažili frekvencie pre 5G

Dnes (23.11.2020) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („Regulačný úrad“) ukončil elektronickú aukciu na prideľovanie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz, a zostatku frekvencií z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 ...

09.11.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Otvárame verejné diskusie k používaniu frekvencií

OZNAM pre odbornú verejnosť Regulačný úrad (RÚ) uskutočňuje verejné diskusie s cieľom zistiť záujem o využívanie frekvencií zo strany poskytovateľov verejných elektronických komunikačných služieb. Zároveň chceme nastaviť vhodné podmienky pre ic...

28.10.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Smútočné oznámenie

S ľútosťou v srdci sme prijali správu, že nás nečakane a navždy opustil dlhoročný riaditeľ odboru technickej regulácie Kamil Mikulášek. Jeho odchodom sme nenávratne stratili uznávaného odborníka, manažéra, dobrého kolegu a kamaráta. Navždy si zach...

27.10.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Prosíme uprednostnite elektronickú komunikáciu s nami

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) z dôvodu zamedzenia šírenia COVID-19 žiada občanov, aby návštevu RÚ odložili a v prípade potreby využili elektronickú komunikáciu, resp. e-mail.       Až do odvolania je príst...

26.10.2020, Tlačová správa

Občania umožnite operátorom prístup k infraštruktúre

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v súvislosti s druhou vlnou šírenia ochorenia COVID-19 apeluje na majiteľov a správcov nehnuteľností, aby vychádzali v ústrety telekomunikačným operátorom a umožnili im najmä v...

13.10.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Skúšky sa nekonajú až do pominutia rizika nákazy

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na základe prijatých preventívnych opatrení Ústredného krízového štábu prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 a pozastavil konanie skúšok osobitnej o...

21.09.2020, Tlačová správa

Nový predseda RÚ sa ujal funkcie

Ing. Ivan Marták, pri príležitosti ujatia sa funkcie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), poďakoval svojmu predchodcovi Ing. Vladimírovi Kešjarovi za jeho prácu a ocenil dlhoročnú spoluprácu s ním. Medz...

17.09.2020, Tlačová správa

Odpočet odchádzajúceho predsedu RÚ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pod vedením jeho odchádzajúceho predsedu Vladimíra Kešjara vytvoril podmienky pre vstup a udržanie sa štvrtého mobilného operátora na trhu a odstránil prekážku pri zmene telefó...

09.09.2020, Tlačová správa

RÚ vykoná kontrolu používania frekvencií vo frekvenčnom pásme 60 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe ústnych „sťažností“ od lokálnych, regionálnych a celoslovenských operátorov skontroluje plnenie podmienok používania frekvencií v pásme 57 – 71 GHz. Od mája tohto ro...

13.07.2020, Základné informácie a teórie

Štatistika monitorovacieho systému MobilTest / meracinternetu.sk za jún 2020

Počas júna 2020 používatelia aplikácie na testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia RÚ MobilTest vykonali 12 141 testov. Priemerná nameraná rýchlosť sťahovania dát 4G sieťach dosiahla 34 398 kbit/s a 343 781 kbit/s v LAN sieť...

30.06.2020, Tlačová správa

Čo je potrebné vedieť pred zriadením autokina

Na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) sa v poslednom období obrátilo viacero záujemcov, ktorí uvažujú o zriadení autokina. V prípade autokina diváci z pohodlia svojho auta sledujú film na plátne a zvuk si regulu...

24.06.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Vyhlásenie k zmene termínu elektronickej aukcie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) dňa 18.06.2020 informoval médiá a verejnosť o skutočnosti, že rozhodol o zmene termínu výberového konania formou elektronickej aukcie. V tejto súvislosti úrad považuje za pot...

22.06.2020, Základné informácie a teórie

Štatistika monitorovacieho systému MobilTest / meracinternetu.sk za máj 2020

V máji 2020 používatelia aplikácie na testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia RÚ MobilTest vykonali 13 498 testov. V 4G sieťach bola najvyššia rýchlosť sťahovania dát nameraná v sieti Orange Slovensko v Trenčíne – 246 699 k...

18.06.2020, Tlačová správa

Elektronická aukcia sa oproti plánovanému termínu posúva

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) informuje, že rozhodol o posunutí oznámeného plánovaného termínu konania elektronickej aukcie, ktorá bola naplánovaná na 22.6.2020 pre frekvenčné pásmo 1800 MHz a v nadväznosti...

22.04.2020, Tlačová správa

Obnovenie poskytovania poštových služieb

Na základe aktuálneho vývoja poskytovania poštových služieb počas mimoriadnej situácie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dňom 23.04.2020 obnovuje rozsah štandardných otváracích hodín pre verejnosť na jednotlivý...

17.04.2020, Tlačová správa

Správa o stave sieťovej prevádzky počas krízy Covid-19

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) ako národná regulačná autorita (NRA) a člen Orgánu európskych regulátorov elektronických komunikácií (BEREC) informuje o stave sieťovej prevádzky v Európskej únii (EÚ) počas kr...

16.04.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Informácia poštovým podnikom o posune termínu odovzdania štatistického výkazu

S ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a prijatých opatrení, Regulačný úrad posúva termín odovzdania štatistického výkazu PO (RU) 3-02 za 2. polrok 2019 z 30....

02.04.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Vyhlásenie o výške tržieb do 10. júla

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vzhľadom na otázky z posledných dní upozorňuje, že od roku 2019 na účely vydania rozhodnutia o určení výšky administratívnej úhrady je každý telekomunikačný operátor povinný pr...

31.03.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Začína výberové konanie na frekvencie pre 5G

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčný...

24.03.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Stanovisko RÚ k umožneniu operátorom vstupovať na cudziu nehnuteľnosť

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) promptne reaguje na informácie podnikov („telekomunikačných operátorov“), podľa ktorých problém prístupu k infraštruktúre na cudzích nehnuteľnostiach naďalej pretrváva, pričom ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »