Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

Kesjar
17.09.2020, Tlačová správa

Odpočet odchádzajúceho predsedu RÚ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pod vedením jeho odchádzajúceho predsedu Vladimíra Kešjara vytvoril podmienky pre vstup a udržanie sa štvrtého mobilného operátora na trhu a odstránil prekážku pri zmene telefó...

antennas
09.09.2020, Tlačová správa

RÚ vykoná kontrolu používania frekvencií vo frekvenčnom pásme 60 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe ústnych „sťažností“ od lokálnych, regionálnych a celoslovenských operátorov skontroluje plnenie podmienok používania frekvencií v pásme 57 – 71 GHz. Od mája tohto ro...

MobilTest-logo
13.07.2020, Základné informácie a teórie

Štatistika monitorovacieho systému MobilTest / meracinternetu.sk za jún 2020

Počas júna 2020 používatelia aplikácie na testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia RÚ MobilTest vykonali 12 141 testov. Priemerná nameraná rýchlosť sťahovania dát 4G sieťach dosiahla 34 398 kbit/s a 343 781 kbit/s v LAN sieť...

autokino
30.06.2020, Tlačová správa

Čo je potrebné vedieť pred zriadením autokina

Na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) sa v poslednom období obrátilo viacero záujemcov, ktorí uvažujú o zriadení autokina. V prípade autokina diváci z pohodlia svojho auta sledujú film na plátne a zvuk si regulu...

5G-vk
24.06.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Vyhlásenie k zmene termínu elektronickej aukcie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) dňa 18.06.2020 informoval médiá a verejnosť o skutočnosti, že rozhodol o zmene termínu výberového konania formou elektronickej aukcie. V tejto súvislosti úrad považuje za pot...

Ukážky RU MobilTest
22.06.2020, Základné informácie a teórie

Štatistika monitorovacieho systému MobilTest / meracinternetu.sk za máj 2020

V máji 2020 používatelia aplikácie na testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia RÚ MobilTest vykonali 13 498 testov. V 4G sieťach bola najvyššia rýchlosť sťahovania dát nameraná v sieti Orange Slovensko v Trenčíne – 246 699 k...

3G-4G-5G
18.06.2020, Tlačová správa

Elektronická aukcia sa oproti plánovanému termínu posúva

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) informuje, že rozhodol o posunutí oznámeného plánovaného termínu konania elektronickej aukcie, ktorá bola naplánovaná na 22.6.2020 pre frekvenčné pásmo 1800 MHz a v nadväznosti...

pošta
22.04.2020, Tlačová správa

Obnovenie poskytovania poštových služieb

Na základe aktuálneho vývoja poskytovania poštových služieb počas mimoriadnej situácie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dňom 23.04.2020 obnovuje rozsah štandardných otváracích hodín pre verejnosť na jednotlivý...

social-siete
17.04.2020, Tlačová správa

Správa o stave sieťovej prevádzky počas krízy Covid-19

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) ako národná regulačná autorita (NRA) a člen Orgánu európskych regulátorov elektronických komunikácií (BEREC) informuje o stave sieťovej prevádzky v Európskej únii (EÚ) počas kr...

posta
16.04.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Informácia poštovým podnikom o posune termínu odovzdania štatistického výkazu

S ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a prijatých opatrení, Regulačný úrad posúva termín odovzdania štatistického výkazu PO (RU) 3-02 za 2. polrok 2019 z 30....

trzby
02.04.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Vyhlásenie o výške tržieb do 10. júla

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vzhľadom na otázky z posledných dní upozorňuje, že od roku 2019 na účely vydania rozhodnutia o určení výšky administratívnej úhrady je každý telekomunikačný operátor povinný pr...

5G-vk
31.03.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Začína výberové konanie na frekvencie pre 5G

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčný...

corona
24.03.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Stanovisko RÚ k umožneniu operátorom vstupovať na cudziu nehnuteľnosť

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) promptne reaguje na informácie podnikov („telekomunikačných operátorov“), podľa ktorých problém prístupu k infraštruktúre na cudzích nehnuteľnostiach naďalej pretrváva, pričom ...

tel-zamestnanec
19.03.2020, Tlačová správa

RÚ apeluje na občanov, aby umožnili operátorom prístup k infraštruktúre

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) apeluje na majiteľov a správcov budov, aby vychádzali v ústrety telekomunikačným operátorom a umožnili im najmä v prípadoch opráv porúch a údržby sietí prístup k ich infraštruk...

pošta
19.03.2020, Tlačová správa

Zabezpečenie poskytovania poštových služieb z dôvodu šírenia COVID-19

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) po vyhlásení mimoriadnej situácie v Slovenskej republike z dôvodu šírenia COVID-19 pristúpil v súlade s § 16 zákona o poštových službách a na základe žiadosti Slovenskej pošty,...

upozornenie
16.03.2020, Tlačová správa

Pracoviská RÚ sú pre verejnosť až do odvolania uzavreté

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v záujme ochrany zdravia jeho klientov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov uzavrel pre verejnosť všetky svoje pracoviská. Výnimkou je len pošta, ktorú prevezme zamestnan...

!
11.03.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Skúšky sa nekonajú až do pominutia rizika nákazy

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 a pozastavil konanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti až do doby pominutia rizika nákazy. O obnovení kon...

virus
10.03.2020, Tlačová správa

Preventívne opatrenia RÚ proti šíreniu ochorenia COVID-19

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v záujme ochrany zdravia jeho klientov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Preventívne opatrenia ...

mobil
04.02.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Stručná reakcia na nedorozumenia

Regulačný úrad (RÚ) si uvedomuje, že regulácia v oblasti elektronických komunikácií si vyžaduje hlboké odborné znalosti, preto len stručne reaguje na nedorozumenia, ktoré mohli vzniknúť z neznalosti problematiky. RÚ vytvoril podmienky pre vstup tr...

peniaze
09.01.2020, Tlačová správa

Nezabudnite do 15.1.2020 zaplatiť za právo používať frekvencie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15.1.2020 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie. Výška úhrady a ďalši...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »