Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

25.05.2022, Tlačová správa

Podniky pozor: Nahláste svoje kontaktné údaje do databázy úradu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) začína s aktualizáciou údajov v zozname podnikov. Cieľom je vytvoriť aktuálne platnú databázu všetkých poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb v...

19.05.2022, Základné informácie a teórie

Výpadok IT služieb úradu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje, že dňa 19.5.2022 od 22:00 hod. do 5:00 20.5.2022 bude vykonávaná údržba serverov úradu. V dôsledku aktualizácie IT systémov nebude nedostupná internetová stránka RÚ, e-m...

06.05.2022, Tlačová správa

Frekvencie z pásma 3600 MHz sú vysúťažené: Zohrajú dôležitú úlohu v budovaní nových 5G sietí

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií ukončil 5.5.2022 výberové konanie na vydanie individuálnych povolení na používanie frekven...

04.05.2022, Tlačová správa

Prevádzkovatelia webových stránok zbystrite pozornosť: Má tá vaša správne nastavenie získavania súhlasu so spracúvaním a ukladaním súborov cookies?

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) postupuje podľa Zákona o elektronických komunikáciách účinného od 1.2.2022. Podľa § 109 ods. 8 tohto zákona každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám ul...

27.04.2022, Tlačová správa

Regulačný úrad urobil prieskum aktuálnych cenníkov služieb: Na zdražovanie reagujú aj 4 slovenskí mobilní operátori

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) urobil v apríli 2022 prieskum aktuálnych cenníkov služieb na slovenskom trhu medzi 4 mobilnými operátormi a vyhodnotil kvartálne maloobchodné ceny ich služieb. Dôvo...

21.04.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Vyjadrenie záujmu na poskytnutie informácií - Projekt „Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad“

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky realizuje v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 ...

14.04.2022, Tlačová správa

Jedinečná dohoda všetkých štyroch slovenských mobilných operátorov: Preusporiadanie frekvencií v pásme 1800 MHz zabezpečí skvalitnenie služieb verejnosti

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) inicioval a moderoval jednania všetkých mobilných operátorov pôsobiacich v SR o preusporiadaní svojich frekvencií (refarming) v pásme 1800MHz. Výsledkom rokovaní je...

14.04.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Veľkonočné prianie

Krásne a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu svojich blízkych Vám praje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

13.04.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Podateľňa bude 14.04.2022 otvorená kratšie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že jeho podateľňa bude z technických príčin vo štvrtok 14.04.2022 otvorená v čase 08:30-12:00 hod. Ďakujeme.

11.04.2022, Tlačová správa

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil 11. apríla 2022 vo Vestníku RÚ č. 04/2022 výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie na poskytovanie univerzálnej služby. Dôvodom začatia licenčného ...

11.04.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Dočasná nedostupnosť webovej stránky úradu a emailov zamestnancov

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje, že dnes, t.j. 11.04.2022  z dôvodu údržby serverov úradu bude nedostupná internetová stránka úradu a e-maily zamestnancov. Nedostupnosť služieb úradu bude trvať v čase c...

30.03.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Branislav z Regulačného úradu v čase svojho voľna pomáha na ukrajinskej hranici: Čo som zažil je pre silné povahy

Pre naplnenie svojej charitatívnej misie sa rozhodol, že počas svojho pracovného voľna vycestuje na ukrajinskú hranicu. Branislav Mika pracuje na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na odbore štátneho dohľadu, no má ...

24.03.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Rada EÚ zakázala Russia Today a Sputnik

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje podniky poskytujúce elektronické komunikačné siete a služby o zákaze vysielania Russia Today a Sputnik, ktorý nariadila Rada Európskej únie (EÚ).   V Úradnom vestníku Eu...

16.03.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Dočasná nedostupnosť webovej stránky úradu a emailov zamestnancov

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje, že dnes, t.j. 16.03.2022  z dôsledku aktualizácie IT systémov bude nedostupná internetová stránka úradu a e-maily zamestnancov budú dočasne nedostupné. Nedostupnosť služ...

08.03.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti sa opäť vykonávajú

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje, že obnovil vykonávanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti. Záujemcovia o skúšky nájdu potrebné informácie na https://www.teleoff.gov.sk/skusky-osobitnej-odbornej-spo...

01.03.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Výzva na výberové konanie

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou elektronickej aukcie Viac info  

16.02.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti v novej forme

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) informuje verejnosť, že od 2.2.2022 začal vydávať osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti v novej forme. Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá ...

02.12.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Nový zákon o elektronických komunikáciách

Dňa 1.2.2022 nadobudne účinnosť zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Jeho znenie je dostupné v Zbierke zákonov.

16.11.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Ceny širokopásmového prístupu k internetu za rok 2020

Vynikajúce umiestnenie SR v rámci všetkých krajín EÚ   Európska komisia každoročne zverejňuje porovnanie cien prístupu k internetu v rámci celej EÚ. Za rok 2020 sa SR v tomto porovnaní cien vo všetkých troch sledovaných kategóriách umiestn...

15.11.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Slovak Telekom informoval o krátkej odstávke pevnej telefónnej služby

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) informovala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, že v utorok 16.11.2021 plánuje vykonať údržbu svojej pevnej siete a v dôsledku toho bude nad ránom krátka odstávka pevnej telefónne...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »