Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

noimage
16.05.2014, Tlačová správa

RÚ a ČTÚ si vymieňali skúsenosti v oblasti regulácie

     V dňoch 13. a 14.5.2014 sa v Českej republike konalo pracovné stretnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) a Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ). Pracovné stretnutie nadviazalo na tradíciu pracovných st...

noimage
12.05.2014, Tlačová správa

Začína sezóna rušenia rozhlasu vzdialenými stanicami

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dáva na vedomie občanom, že sa v pásme veľmi krátkych vĺn začala sezóna krátkodobého, občasného rušenia miestnych rozhlasových staníc vzdialenými rozhlasovými stanicami. R...

noimage
06.05.2014, Tlačová správa

Poskytovanie podmieneného prístupu k programom cez satelit

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C 475/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania (spor maďarského regulátora s UPC DTH...

noimage
14.04.2014, Tlačová správa

„Prepojený kontinent“ je potrebné najskôr dobre pripraviť

     Predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Vladimír Kešjar sa počas pracovnej návštevy Bruselu zúčastnil zasadnutia Rady regulátorov Orgánu európskych regulátorov elektronických komunikácií (BEREC) a abso...

noimage
07.04.2014, Tlačová správa

Telefónica zaplatila už aj druhú polovicu úhrady za frekvencie

     Spoločnosť Telefónica Slovakia, s.r.o., ako prvá z mobilných operátorov, zaplatila na účet Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) druhú polovicu jednorazovej úhrady vo výške 20 150 000,50 EUR ...

noimage
04.04.2014, Tlačová správa

Orange, ST a SWAN už môžu začať využívať frekvencie

     Spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. (ST) a SWAN, a.s. už majú právoplatné povolenia, ktorými im Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe ich žiadostí určil podmien...

noimage
03.04.2014, Tlačová správa

Obyvatelia Slovenska rozoslali 1,1 miliardy SMS správ

     Za druhý polrok 2013 Slováci vygenerovali mobilnými telefónmi 4,9 miliardy minút hovorov, z toho 64% skončilo vo vlastnej mobilnej sieti. Percentuálny podiel hovorov do vlastnej mobilnej siete klesá. V predchádzajúcom polroku skončilo vo vlas...

noimage
26.03.2014, Tlačová správa

RÚ povolil dva nové DVB-T vysielače

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. vydal individuálne povolenia pre DVB-T vysielač 4. multiplexu (MUX-u) Žilina – Krížava K39 s výkonom 10 000...

noimage
26.03.2014, Tlačová správa

Regulačný úrad vyhral súd so spoločnosťou Slovak Telekom

     Najvyšší súd Slovenskej republiky zamietol žalobu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) proti rozhodnutiam Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ), ktoré sa týkajú určenia ST za významný podnik...

noimage
21.03.2014, Tlačová správa

Mobilný internet používa polovica obyvateľov Slovenska

     Popularita mobilného internetu neustále rastie. V roku 2013 sa v Slovenskej republike k mobilnému širokopásmovému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia pripájalo viac ako 2,7 mil. užívateľov. ...

noimage
07.03.2014, Tlačová správa

Zvýšenie výkonu ďalších DVB-T vysielačov

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu ďalších piatich DVB-T vysielačov. Žiadosti boli odôvodnené tým, že Towercom, a.s. m...

noimage
06.03.2014, Tlačová správa

V roku 2013 regulátor sprostredkoval dohodu v 40% sporov

     V roku 2013 predchodca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) mimosúdne vyriešil 118 sporov medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb. TÚ SR spr...

noimage
25.02.2014, Tlačová správa

Miestny multiplex DVB-T v Nitre

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) vydal povolenie na používanie frekvencie K52 pre účely poskytovania miestneho multiplexu DVB-T Nitra. Miestny multiplex má názov CETV. Držiteľom povolenia...

noimage
24.02.2014, Tlačová správa

Zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu šiestich DVB-T vysielačov. Žiadosti boli odôvodnené tým, že Towercom, a.s. má v úmy...

noimage
14.02.2014, Tlačová správa

ST a SWAN už požiadali o povolenia

     Mobilní operátori Slovak Telekom a SWAN požiadali Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) o povolenia, ktorými im určí podmienky používania pridelených frekvencií, ktoré si vydražili v elektroni...

noimage
10.02.2014, Tlačová správa

Mobilní operátori zaplatili prvú polovicu úhrady za frekvencie

     Mobilní operátori Orange Slovensko, Slovak Telekom, SWAN a Telefónica Slovakia zaplatili na účet Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) prvú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 m...

noimage
03.02.2014, Tlačová správa

Predseda regulačného úradu sa ujal funkcie

     Vladimír Kešjar pri príležitosti ujatia sa funkcie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) poďakoval Ladislavovi Mikušovi, odchádzajúcemu dočasnému štatutárovi za vykonanú prácu súvisi...

noimage
29.01.2014, Tlačová správa

Príjmy predchodcov regulačného úradu dosiahli 11,55 mil. eur

     Predchodcovia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) a Poštový regulačný úrad (PRÚ) v roku 2013 prispeli do štátneho rozpočtu spolu sumou cca 11,55 mil. EUR. ...

noimage
24.01.2014, Tlačová správa

Návrh zmeny všeob. povolenia na poskytovanie poštových služieb

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) zverejnil vo svojom Vestníku a na webovom sídle návrh zmeny všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb. Stanoviská a pripomienky k predložené...

noimage
23.01.2014, Tlačová správa

Návrh SWAN o používaní siete spĺňa požiadavky zákona

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe návrhu na vydanie rozhodnutia o spoločnom užívaní infraštruktúry v zábavno-obchodných centrách v Dunajskej Strede, Prešove, Skalici a v Žiline,...

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »