Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

noimage
10.01.2014, Tlačová správa

Skúsenosti s prípravou a realizáciou elektronickej aukcie

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) uskutoční pracovné stretnutie k ukončenému výberovému konaniu na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1...

noimage
09.01.2014, Tlačová správa

Kompletné informácie o výsledkoch elektronickej aukcie

Bratislava, 09.01.2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) podľa bodu 2.5 Aukčného poriadku verejne oznamuje výsledky výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvenci...

noimage
08.01.2014, Tlačová správa

Výsledky elektronickej aukcie

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) verejne oznamuje základné informácie o výsledkoch výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800...

noimage
20.12.2013, Tlačová správa

Za trinásť a pol roka regulácie sú služby dostupnejšie a lacnejšie

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) pred svojim zrušením hodnotí svoje pôsobenie tak, že sa po niekoľkoročných bojoch o potrebné kompetencie, ktoré boli sprevádzané aj nedostatkom financií na činnosť, stal medzinárodne rešpektov...

noimage
17.12.2013, Tlačová správa

Zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov Nitra a B. Štiavnica

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov, ktoré majú zlepšiť príjem signálu prvého multiplexu. Vysielač Nitra K50 má povolené zvýšenie výkonu z 2...

noimage
13.12.2013, Tlačová správa

Pracovné stretnutie k podmienkam pre pásmo 3,7 GHz

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pozýva všetkých prispievateľov do verejnej konzultácie na pracovné stretnutie k príprave podmienok pre frekvenčné pásmo 3,7 GHz. Program: a) prezentácia vyhodnotenia verejnej konzultácie k prílohe k Plánu využí...

noimage
11.12.2013, Tlačová správa

Predseda TÚ SR bude dočasným štatutárom regulačného úradu

     Predseda národnej rady písomne poveril Ladislava Mikuša, predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR), aby od 1.1.2014 dočasne vykonával funkciu štatutárneho orgánu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových s...

noimage
09.12.2013, Tlačová správa

Po desiatich rokoch prestane vychádzať Vestník TÚ SR

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) oznamuje, že po desiatich rokoch prestane vychádzať Vestník TÚ SR. Po celú dobu bol šéfredaktorom vestníka tlačový hovorca TÚ SR. Redakčné, administratívne a distribučné práce spojené s jeho v...

noimage
22.11.2013, Tlačová správa

Pre bezpečnejšie používanie služieb

     Telekomunikační operátori majú povinnosť na základe písomnej žiadosti orgánu činného v trestnom konaní, z dôvodu zabránenia podvodnému konaniu alebo zneužitiu, zablokovať prístup k číslam alebo službám a zadržať platby za ne. Operátori sú ďal...

noimage
19.11.2013, Tlačová správa

Podeľte sa s TÚ SR o skúsenosti s prenositeľnosťou čísla

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil on-line dotazník, pomocou ktorého vykonáva prieskum medzi užívateľmi verejnej telefónnej služby na území Slovenskej republiky. Úlohou dotazníka je zhromaždiť informácie o skúsenostiach užívateľov s pr...

noimage
12.11.2013, Tlačová správa

Konzultácie k návrhu rozhodnutia o spoločnom používaní infraštruktúry

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal na základe „návrhu na vydanie rozhodnutia o spoločnom užívaní infraštruktúry“ v zábavno-obchodných centrách MAX v mestách Dunajská Streda, Prešov, Skalica a Žilina podaného zo strany Slovak Telekom, a.s. ...

noimage
11.11.2013, Tlačová správa

Predseda TÚ SR zamietol rozklady ST voči rozhodnutiam

     Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Ladislav Mikuš na základe návrhu osobitnej (tzv. rozkladovej) komisie potvrdil dve napadnuté rozhodnutia TÚ SR a v celom rozsahu zamietol rozklady spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST). Rozhodnutia ...

noimage
07.11.2013, Tlačová správa

TÚ SR daroval základnej škole počítače

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) daroval Základnej škole, Ostredková 14, Bratislava vyradenú funkčnú výpočtovú techniku. TÚ SR daroval šesť počítačov vrátane príslušenstva za účelom výučby, výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy. Vyraden...

noimage
29.10.2013, Tlačová správa

Ceny obsahujú iba náklady potrebné na poskytovanie služieb

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) schválil cenu za zriadenie prístupu vo výške 798,036 EUR a cenu za používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s vo výške 51,730 EUR ako maximálnu cenu. S...

noimage
28.10.2013, Tlačová správa

Slováci volajú najmä vo vlastnej mobilnej sieti

     Za prvý polrok 2013 Slováci vygenerovali mobilnými telefónmi 4,8 miliardy minút hovorov, z toho 65% skončilo vo vlastnej mobilnej sieti. V predchádzajúcom polroku skončilo vo vlastnej sieti až 69% minút hovorov. Polročne narástol počet užívat...

noimage
24.10.2013, Tlačová správa

Zastavenie konania o spore medzi spol. ANTIK a UPC je právoplatné

     Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe návrhu osobitnej komisie zamietol rozklad spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA a potvrdil rozhodnutie, ktorým TÚ SR zastavil konanie o riešení sporu medzi spoločnosťami AN...

noimage
17.10.2013, Tlačová správa

160-tim operátorom hrozí pokuta

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vedie správne konanie so 160-timi telekomunikačnými operátormi. Telekomunikačným operátorom hrozí pokuta za porušenie zákona, ktorého sa dopustili neposkytnutím informácií, ktoré TÚ SR požaduj...

noimage
10.10.2013, Tlačová správa

V 1. polroku 2013 TÚ SR sprostredkoval dohodu až v 43% sporov

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v prvom polroku 2013 mimosúdne vyriešil 53 sporov medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb. TÚ SR sprostredkoval až v 43% sporov písomnú dohodu medzi užívateľmi služieb a telekomunikačnými operát...

noimage
04.10.2013, Tlačová správa

Metóda kalkulácie cien kolokácie pri širokopásmovom prístupe

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím z 30.9.2013 určil, že významný podnik je povinný pri stanovovaní cien za službu kolokácie, pre poskytovanie veľkoobchodného širokopásmovému prístupu prostredníctvom technológie xDS...

noimage
01.10.2013, Tlačová správa

TÚ SR odporúča operátorom nepožadovať úhradu za prenesenie čísla

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) znovu upriamuje pozornosť na to, že európsky trend smeruje aj bez regulácie k nepožadovaniu poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov. TÚ SR 4.4.2013 v tejto súvislosti zorganizoval pracovné...

« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »