Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

noimage
26.09.2013, Tlačová správa

TÚ SR odovzdáva skúsenosti krajinám Východného partnerstva

     Prácu špecialistov z Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) si v Európskej únii vysoko cenia, v súčasnosti majú česť odovzdávať svoje skúsenosti z oblasti regulácie elektronických komunikácií regulačným orgánom krajín Východného...

noimage
05.09.2013, Tlačová správa

Priemerné ceny internetu pre domácnosti medziročne klesli

     Priemerné ceny (aritmetický priemer) najpredávanejších programov pevného širokopásmového prístupu k internetu pre domácnosti medziročne klesli. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Telekomunikačnému úradu Slovenskej r...

noimage
02.09.2013, Tlačová správa

TÚ SR znížil prepojovacie poplatky do pevných sietí o 75% až 90%

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím uložil trinástim operátorom povinnosť od 1.9.2013 účtovať cenu za ukončenie volania v ich pevnej sieti („prepojovací poplatok v pevnej sieti“) max. vo výške 0,001234 eura, čo zname...

noimage
28.08.2013, Tlačová správa

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MH...

noimage
28.08.2013, Tlačová správa

Pozor na dodržiavanie aukčného poriadku

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) upozorňuje masmédiá a potenciálnych záujemcov o účasť vo výberovom konaní formou elektronickej aukcie, že súčasťou výzvy je aukčný poriadok, ktorý o.i. definuje kolúzne správanie. Účastníka vý...

noimage
23.08.2013, Tlačová správa

Príprava aukcie vstupuje do poslednej fázy

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) po skončení a vyhodnotení konzultácie už neprijíma žiadne návrhy a v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Arthur D. Little GmbH pracuje na texte výzvy na predloženie ponúk do výberového konan...

noimage
13.08.2013, Tlačová správa

Informácie pre záujemcov o účasť na workshope

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pozval všetkých prispievateľov do verejnej konzultácie a odbornú verejnosť na workshop k pripravovanej aukcii, ktorý sa bude konať vo štvrtok 15.08.2013 o 9.30 h. Vzhľadom na to, že workshop sa bude konať v zas...

noimage
13.08.2013, Tlačová správa

TÚ SR zastavil konanie o riešení sporu medzi spol. ANTIK a UPC

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím zo 6.8.2013 zastavil konanie o riešení sporu medzi spoločnosťami ANTIK Telecom a UPC BROADBAND SLOVAKIA, pretože podľa zákona nie je príslušný v tomto spore rozhodnúť. Rozhodnutie ...

noimage
12.08.2013, Tlačová správa

Pracovná verzia aukčného poriadku

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej internetovej stránke /data/files/35021.pdf pracovnú verziu aukčného poriadku. Aukčný poriadok bude špecifikovať pravidlá pripravovanej elektronickej aukcie. Pracovná verzia aukčného poriadku...

noimage
09.08.2013, Tlačová správa

Vyhodnotenie konzultácie k elektronickej aukcii

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Arthur D. Little GmbH vyhodnotil pripomienky doručené počas verejnej konzultácie k pripravovanému výberovému konaniu na vydanie individuálnych povolení na používanie frek...

noimage
08.08.2013, Tlačová správa

TÚ SR pomáha znížiť dopad krízy na štátny rozpočet

     Príjmy Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) za prvých sedem mesiacov roku 2013 dosiahli už viac ako 9 mil. eur, čo predstavuje plnenie plánovaných ročných príjmov na viac ako 140%. V čase, keď štát zápasí s výpadkom príjmov, T...

noimage
06.08.2013, Tlačová správa

Miestne DVB-T multiplexy poskytuje 19 subjektov

     Na území Slovenskej republiky je dvadsať poskytovateľov digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T), z toho devätnásť poskytuje miestne multiplexy. Frekvencie pre miestne multiplexy sú pridelené už v dvadsiatich šiestich lokalit...

noimage
02.08.2013, Tlačová správa

TÚ SR uložil povinnosti fixným aj mobilným operátorom

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe výsledkov analýz trhov rozhodnutiami z 10.7.2013 určil trinásť fixných operátorov za významné podniky na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v jednotlivých fixných verejných tel...

noimage
30.07.2013, Tlačová správa

TÚ SR rozhodol o znížení cien za prepojenie do mobilných sietí o 67%

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 29.7.2013 znižuje tzv. prepojovacie poplatky, ktoré si účtujú mobilní operátori o 67%. Všetkým trom mobilným operátorom uložil povinnosť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni doručenia rozhod...

noimage
09.07.2013, Tlačová správa

Surfovať na internete počas dovolenky môžete aj bezplatne

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) dáva do pozornosti možnosti pripojenia na internet počas dovolenky. Okrem možnosti využívania služieb mobilných operátorov sú na mnohých atraktívnych dovolenkových miestach doma i v zahraničí ...

noimage
08.07.2013, Tlačová správa

TÚ SR zefektívňuje činnosť a znižuje počet zamestnancov

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) aj napriek svojim dlhodobo kladným finančným výsledkom pristúpil k zefektívneniu svojej činnosti a k zníženiu počtu svojich zamestnancov. Fyzický počet zamestnancov sa oproti koncu roku 2012 z...

noimage
01.07.2013, Tlačová správa

TÚ SR radí: ukončenie zmluvy bez sankcií

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) dostal v posledných dňoch opakovane otázku, či je možné ukončiť zmluvu s telekomunikačným operátorom bez sankcií, ak účastník (zákazník operátora) nesúhlasí so zvýšením cien. Reagovali tak na ...

noimage
14.06.2013, Tlačová správa

Zahustenie sietí druhého a verejnoprávneho multiplexu

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. dvadsaťdva povolení na prevádzkovanie DVB-T vysielačov, ktoré majú zlepšiť príjem signálu druhého a verejnoprávneho multiplexu. Desať vysie...

noimage
07.06.2013, Tlačová správa

Nová metóda kalkulácie cien kolokácie zahŕňa aj optické vedenia

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím z 30.5.2013 určil novú metódu kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste v sieti výz...

noimage
06.06.2013, Tlačová správa

Konzultácia k výberovému konaniu formou elektronickej aukcie

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal podľa zákona o elektronických komunikáciách verejnú konzultáciu k pripravovanému výberovému konaniu na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 26...