Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

noimage
07.06.2013, Tlačová správa

Nová metóda kalkulácie cien kolokácie zahŕňa aj optické vedenia

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím z 30.5.2013 určil novú metódu kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste v sieti výz...

noimage
06.06.2013, Tlačová správa

Konzultácia k výberovému konaniu formou elektronickej aukcie

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal podľa zákona o elektronických komunikáciách verejnú konzultáciu k pripravovanému výberovému konaniu na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 26...

noimage
03.06.2013, Tlačová správa

Rýchly internet v mobilnom telefóne využíva viac ako 1,8 mil. užívateľov

     Ku koncu roka 2012 využívalo mobilnú telefónnu službu 5 706 708 užívateľov (SIM kariet) a 1 818 872 z nich sa minimálne raz za posledné tri mesiace pripojilo k tzv. rýchlemu internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu. Ďalších 420 513...

noimage
29.05.2013, Tlačová správa

Elektronickú aukciu zrealizuje e-FRACTAL

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) uzavrel zmluvu so spoločnosťou e-FRACTAL, ktorá pre TÚ SR zrealizuje elektronickú aukciu na voľné frekvencie v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz a zostaví správu o jej výsledkoch. Spoločnosť e-FRACTAL je úsp...

noimage
28.05.2013, Tlačová správa

V roku 2012 TÚ SR riešil zaujímavé prípady rušenia

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v minulom roku vyriešil 329 podaní na rušený alebo nekvalitný príjem alebo žiadostí o meranie. Z uvedeného počtu bolo 44 prípadov rušenia televízie a 11 prípadov rušenia príjmu rozhlasu. Ďalší...

noimage
27.05.2013, Tlačová správa

Podpredseda TÚ SR plánuje zúročiť dlhoročné skúsenosti z biznisu

     Nový podpredseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) Ing. Vladimír Kešjar plánuje od začiatku svojho šesťročného funkčného obdobia zúročiť svoje dlhoročné manažérske skúsenosti z oblasti elektronických komunikácií.      Vlá...

noimage
22.05.2013, Tlačová správa

Podpredsedovi TÚ SR sa končí funkčné obdobie

     Historicky prvému podpredsedovi Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) Ing. Jurajovi Michňovi sa 23.5.2013 končí druhé, za sebou idúce funkčné obdobie a podľa platného zákona o elektronických komunikáciách už preto nemôže byť ďa...

noimage
20.05.2013, Tlačová správa

TÚ SR si pripomenul Svetový deň telekomunikácií

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) si pripomenul Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti, keď umožnil rádioamatérom z celého sveta uskutočniť rádioamatérske spojenie s príležitostnou stanicou OM20TUSR, ktorú obslu...

noimage
17.05.2013, Tlačová správa

Širokopásmový prístup cez siete novej generácie narástol o 10,6%

     Ku koncu roka 2012 malo pevný širokopásmový prístup k internetu 1 043 227 užívateľov, čo predstavuje polročný rast o cca 4%. Najviac, až 415 172 užívateľov, sa pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom technológie DSL, ktorá zazna...

noimage
14.05.2013, Tlačová správa

TÚ SR sa nechystá vytlačiť z trhu žiadneho operátora

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) ešte nepredložil na verejnú konzultáciu dokument k pripravovanej elektronickej aukcii, ani vopred neavizoval o akých podmienkach elektronickej aukcie bude uvažovať. Aj z tohto dôvodu sa TÚ SR ...

noimage
09.05.2013, Tlačová správa

V tretine sporov sa operátori a užívatelia mimosúdne dohodli

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v roku 2012 mimosúdne vyriešil 117 sporov medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb. Tretina sporov bola mimosúdne urovnaná a riešenie troch sporov bolo ukončené na pokyn užívate...

noimage
03.05.2013, Tlačová správa

TÚ SR povolil rádiostanice pre ochranu prezidenta ECB

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal krátkodobé povolenia na prevádzku vysielacích zariadení pre potreby zabezpečenia ochrany prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý sa 2.5.2013 zúčastnil zasadnutia ECB v Bratisl...

noimage
22.04.2013, Tlačová správa

TÚ SR si pripomenul Svetový deň rádioamatérov

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) si pripomenul Svetový deň rádioamatérov, keď umožnil rádioamatérom z celého sveta uskutočniť rádioamatérske spojenie s príležitostnou stanicou OM20TUSR, ktorú obsluhuje hovorca TÚ SR. Rádioama...

noimage
19.04.2013, Tlačová správa

Výberové konania na frekvencie v pásme 10 GHz

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil výzvy, ktorými začal štrnásť výberových konaní na pridelenie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 GHz na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komun...

noimage
11.04.2013, Tlačová správa

Európsky trend smeruje k nepožadovaniu poplatkov za prenesenie čísla

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) opätovne upriamuje pozornosť telekomunikačných operátorov na svoje odporúčanie, aby od účastníkov (zákazníkov) nepožadovali poplatky za prenesenie čísla. Napriek tomu, že tieto poplatky sú reg...

noimage
09.04.2013, Tlačová správa

Regulačné orgány diskutovali o otázkach aukcií frekvencií

     Dňa 4. apríla 2013 sa vo Viedni stretli vrcholní predstavitelia šiestich národných regulačných orgánov (NRA) v oblasti elektronických komunikácií štátov strednej a východnej Európy, ktorí diskutovali o pripravovaných výberových konaniach na p...

noimage
03.04.2013, Tlačová správa

Poplatky za zostavenie volania v pevnej sieti klesli o 56 až 68 %

     Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) je povinná od 1.4.2013 účtovať pevným a mobilným operátorom maximálnu a symetrickú cenu vo výške 0,004053 eur za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo svojej pevnej verejnej telefónnej sieti bez ohľad...

noimage
26.03.2013, Tlačová správa

Workshop - priame platby za služby spojené s prenosom čísla

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) pozýva odbornú verejnosť na workshop na tému priamych platieb za služby spojené s prenosom čísla, ktoré operátori požadujú od účastníkov. Workshop sa bude konať 4.4.2013 o 10,00 h. v zasadačke...

noimage
25.03.2013, Tlačová správa

TÚ SR navrhuje znížiť cenu za prepojenie do mobilných sietí o 67%

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil 22.3.2013 návrh rozhodnutia, ktorým plánuje znížiť tzv. prepojovacie poplatky, ktoré si účtujú mobilní operátori. Na základe tohto rozhodnutia budú všetci traja mobilní operátori povinní účtovať maxim...

noimage
21.03.2013, Tlačová správa

TÚ SR si pripomína dvadsiate výročie vzniku

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) si v tomto roku pripomína 20. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti sa v nedeľu jeho štvorčlenná štafeta rekreačných bežcov zúčastní ČSOB Bratislava Marathonu. V štafete TÚ SR s názvo...