Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

FixNet
27.09.2018, Tlačová správa

Pevný prístup k internetu poskytovalo 810 operátorov

     Ku koncu roka 2017 poskytovalo v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup („prístup s vysokou rýchlosťou“) k internetu 810 oprávnených subjektov, ktoré mali k tomuto termínu pripojených cca 1,44 mil. užívateľov. Najviac, až 721 tis. u...

sms-2
02.07.2018, Tlačová správa

Nechcené spoplatnené SMS správy vás môžu vyjsť draho

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) opakovane upozorňuje na problematiku spoplatnených SMS správ, ktoré občania dostávajú, keď odsúhlasia ich odber alebo sa zapoja do telefonických súťaží, hier a...

roaming-tel
28.06.2018, Tlačová správa

Čo robiť, aby vás po návrate z dovolenky nečakali nepríjemné prekvapenia

     Po návrate z dovolenky ich čakal nečakane vysoký účet za telefonovanie, posielanie krátkych správ a používanie dát, „vybielený“ bankový účet, vykradnutý dom alebo byt. Aj takéto nepríjemnosti pokazili spomienky na príjemne strávenú dovolenku ...

Es
13.06.2018, Tlačová správa

Počas leta príjem rozhlasu občas rušia vzdialené stanice

     Každý rok v lete sa opakujú situácie, keď veľmi vzdialené rozhlasové stanice krátkodobo rušia vysielanie miestnych rozhlasových staníc. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) informuje občanov, že rušenie  spôs...

BTS
12.06.2018, Tlačová správa

Výberové konania na frekvencie v pásme 10 GHz v ďalších lokalitách

     Ďalší telekomunikační operátori majú možnosť získať frekvencie v pásme 10 GHz, ktoré sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a po...

noimage
18.05.2018, Tlačová správa

Ďalšie výberové konania na lokálne frekvencie v pásme 10 GHz

     Telekomunikační operátori majú možnosť získať frekvencie v pásme 10 GHz, ktoré sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštovýc...

noimage
14.05.2018, Tlačová správa

Lokálne frekvencie v pásme 10 GHz získal Slovanet

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne pridelil spoločnosti Slovanet, a.s. dva frekvenčné bloky z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) v okresoch: Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice....

noimage
27.04.2018, Tlačová správa

Obyvatelia Slovenska rozoslali 1,5 miliardy SMS správ

     V druhom polroku 2017 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,12 miliárd minút hovorov. Z toho 56% minút vygenerovaných hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 37% skončilo v iných mobilných sieťach, 3% minút boli medziná...

noimage
17.04.2018, Tlačová správa

LTE využívalo na pripojenie k internetu viac ako 2,32 mil. užívateľov

     V druhom polroku 2017 viac ako 2,32 mil. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 76% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia ...

noimage
06.04.2018, Tlačová správa

Výberové konanie na frekvencie v pásme 1800 MHz

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekv...

noimage
19.03.2018, Tlačová správa

Výsledky 34. plenárnych zasadnutí BEREC v Bratislave

     Predseda BEREC 2018, Johannes Gungl, predstavil na verejnej diskusii v Bruseli výsledky 34. plenárnych zasadnutí Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC). Vo svojom úvode zdôraznil oblasti zamerania na rok 2018 vizuá...

noimage
15.03.2018, Tlačová správa

Používatelia telekomunikačných služieb poznáte svoje práva?

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv dáva do pozornosti používateľom elektronických komunikačných („telekomunikačných“) služieb ich zákonné práva.      Zá...

noimage
06.02.2018, Tlačová správa

Aplikácie umožňujú vyhľadať a otestovať internetové pripojenie

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („Regulačný úrad“) víta všetky aktivity, ktoré vedú k tomu, aby každý občan Slovenska mal k dispozícii širokopásmové pripojenie k internetu. Regulačný úrad bude monitorovať bud...

noimage
02.02.2018, Tlačová správa

Aplikáciu MobilTest použili okrem spotrebiteľov aj ŽSR

     Aplikáciu na testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia MobilTest, ktorá je bezplatne  dostupná na www.meracinternetu.sk, používajú okrem spotrebiteľov aj organizácie. Jedným z príkladov použitia sú Železnice Slovenskej R...

noimage
16.01.2018, Tlačová správa

Výberové konania na lokálne frekvencie v pásme 10 GHz

     Telekomunikační operátori, ktorí neboli úspešní v elektronických aukciách a nezískali frekvencie z frekvenčného pásma 3,7 GHz pre okresné využitia, ale nielen výlučne oni, majú možnosť získať frekvencie v pásme 10 GHz. Úrad pre reguláciu elek...

noimage
15.01.2018, Tlačová správa

Operátori musia do konca januára predložiť správu o používaní čísel

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby si nezabudli splniť každoročnú povinnosť predložiť RÚ do konca januára správu o používaní pridelených čísel. V prípade nesplne...

noimage
08.01.2018, Tlačová správa

Nezabudnite do 15.1.2018 zaplatiť za právo používať frekvencie

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15.1.2018 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie. Výška úhrady a ...

noimage
27.12.2017, Tlačová správa

Očakávané udalosti v roku 2018 z pohľadu Regulačného úradu

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) očakáva, že aj v roku 2018 bude na Slovensku pokračovať konsolidácia na trhu, čo môže znamenať akvizície, spájanie sa telekomunikačných operátorov, prípadne zdieľanie infr...

noimage
21.12.2017, Tlačová správa

Slovensko vykročilo smerom k digitálnej Európe

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) uzavrel dohody s národnými regulačnými autoritami všetkých okolitých členských krajín EÚ, ako aj s Ukrajinou, týkajúce sa frekvenčných plánov pre digitálne terestriálne te...

noimage
20.12.2017, Tlačová správa

Slovensko pripravuje podmienky pre spustenie sietí 5G

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) očakáva s príchodom sietí piatej generácie (5G) poskytovanie inovačných služieb, ako sú napr. prepojené autá a inteligentné mestá a pod., čo si vyžaduje, aby operátori mal...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »