Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

noimage
20.03.2017, Tlačová správa

Operátori nezabudnite do 10. apríla poslať vyhlásenie o výške tržieb

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby nezabudli do 10. apríla poslať RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním elektronických komunika...

noimage
14.03.2017, Tlačová správa

Rozhlasové vysielače prevádzkuje 33 spoločností

     K 20.02.2017 v Slovenskej republike pôsobilo 33 prevádzkovateľov, ktorí na základe povolenia od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) spolu prevádzkovali 407 analógových terestriálnych rozhlasových vysielačov...

noimage
06.03.2017, Tlačová správa

Širokopásmový internet sa dostane do ďalších obcí

     Telekomunikační operátori, ktorí uspeli vo výberových konaniach na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Bánovce nad Bebravou, Dolný Kubín, Hlohovec, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom zriadiť a trvalo prev...

noimage
17.02.2017, Tlačová správa

Rokovali o vývoji povinností univerzálnej (poštovej) služby v EÚ

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) usporiadal v dňoch 14. a 15. februára 2017 zasadnutie pracovnej skupiny ERGP (European Regulators Group for Postal Services), ktorá sa venuje problematike Implementácie a ...

noimage
16.02.2017, Tlačová správa

Aj v okresoch bude možné vybrať si z väčšieho počtu operátorov

     Telekomunikační operátori, ktorí uspeli v šiestej sérii výberových konaní na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Brezno, Čadca, Kežmarok, Komárno, Partizánske a Ružomberok zriadiť a trvalo prevádzkovať šir...

noimage
14.02.2017, Tlačová správa

RÚ podporuje pokrývanie bielych miest

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) o 75 % znížil výšku úhrad za právo používať frekvencie v obciach označených ako biele miesto, ktoré sú/budú v zozname bielych miest vytvorenom v rámci operačného programu ...

noimage
19.01.2017, Tlačová správa

Do obcí prichádzajú ďalší poskytovatelia rýchleho internetu

     Telekomunikační operátori, ktorí uspeli v štvrtej a piatej sérii výberových konaní na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Banská Štiavnica, Gelnica, Krupina, Levoča, Pezinok, Poltár, Rožňava, Skalica, Turč...

noimage
16.01.2017, Tlačová správa

Operátori nezabúdajte nahlasovať incidenty

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb („telekomunikačných operátorov“) na povinnosť zaregistrovať sa na Informačnom portále bezpečnosti - ...

noimage
20.12.2016, Tlačová správa

Zvýši sa dostupnosť rýchleho internetu v menších obciach

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejňuje výsledky tretej série výberových konaní formou elektronickej aukcie na frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz v okresoch: Bardejov, Galanta, Humenné, Ilava, Sabinov...

noimage
15.12.2016, Tlačová správa

Vyhľadajte si internetové pripojenie na jednom mieste

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pripravil pre domácnosti vianočný darček v podobe graficky vylepšenej internetovej aplikácie, prostredníctvom ktorej si môžu porovnať všetky ponuky poskytovateľov pevného ...

noimage
02.12.2016, Tlačová správa

Predvianočné obdobie prináša riziká

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje, že v predvianočnom období záujemcovia o služby pomerne často uzatvárajú zmluvy s telekomunikačnými operátormi neuvážene. Je to dôsledok nepozornosti, neznalost...

noimage
21.11.2016, Tlačová správa

RÚ neodobral spol. ST frekvencie, ale uložil jej pokutu

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zastavil správne konanie proti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) vo veci odobratia frekvencií v rozsahu 2 570 MHz až 2 620 MHz, ktoré jej boli pridelené individuálnym ...

noimage
10.11.2016, Tlačová správa

Výsledky 2. série e-aukcií na lokálne frekvencie v pásme 3,7 GHz

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejňuje výsledky druhej série výberových konaní formou elektronickej aukcie na frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz v okresoch: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobranc...

noimage
27.10.2016, Tlačová správa

Výsledky e-aukcií na lokálne frekvencie v pásme 3,7 GHz

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejňuje výsledky prvej série výberových konaní formou elektronickej aukcie na frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz v okresoch: Medzilaborce, Snina, Bytča, Rimavská Sobota...

noimage
24.10.2016, Tlačová správa

RÚ rozhodol o sporoch týkajúcich sa národného roamingu

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) rozhodol o spore týkajúcom sa podmienok poskytovania národného roamingu. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné, pričom niektoré z nich zatiaľ neboli niektorým účastníkom dor...

noimage
14.10.2016, Tlačová správa

Frekvencie pre broadband v ďalších okresoch

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle už piatu sériu výziev na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie fre...

noimage
11.10.2016, Tlačová správa

Predaj SIM kariet (aj predplatených) má svoje pravidlá

     V médiách sa objavila správa, že páchatelia parížskych a bruselských atentátov použili predplatené SIM karty do mobilných telefónov, ktoré kúpili prostredníctvom tretej osoby v inej krajine. Treťou osobou mal byť podľa medializovaných informá...

noimage
06.10.2016, Tlačová správa

Predsedníctvo SR v Rade EÚ je pre RÚ zaťažkávacou skúškou

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zaznamenáva v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ zvýšený počet požiadaviek o odborné informácie, stanoviská, ako aj žiadostí o frekvencie zo zahran...

noimage
29.09.2016, Tlačová správa

Operátori môžu získať frekvencie v ďalších okresoch

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekve...

noimage
21.09.2016, Tlačová správa

Zamestnanci RÚ využívali alternatívne spôsoby dopravy

     Zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v rámci Európskeho týždňa mobility nechali svoje osobné motorové vozidlá doma a do práce dochádzali alternatívnym spôsobom. Mnohí zamestnanci využili priazniv...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »