Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

noimage
06.04.2016, Tlačová správa

Blíži sa termín nahlasovania výšky tržieb

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby nezabudli na každoročnú povinnosť a do 10. apríla 2016 poslali RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb za rok 2015 súvisiacich vý...

noimage
21.03.2016, Tlačová správa

Koľko je na Slovensku mobilných operátorov?

Mobilné telefónne a dátové služby poskytujú štyri spoločnosti: O2 Slovakia s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a SWAN Mobile, a.s. Zdalo by sa, že toto je všetkým jasné. Napriek tomu v poslednom období občania kontaktujú Úrad pre ...

noimage
16.03.2016, Tlačová správa

Spotrebitelia poznáte svoje práva?

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pri príležitosti dnešného dňa spotrebiteľov a spotrebiteľských práv pripomína spotrebiteľom potrebu znalosti ich práv. Viete, aké máte práva v prípade porúch, ktoré ste ne...

noimage
04.03.2016, Tlačová správa

Pri používaní mobilu nezabúdajte na bezpečnostné riziká

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe výsledkov diskusie odborníkov na Svetovom kongrese mobilných komunikácií (MWC 2016) v Barcelone upozorňuje občanov na bezpečnostné riziká spojené s využívaním m...

noimage
22.02.2016, Tlačová správa

Odporúčania pri kúpe televízneho alebo rozhlasového prijímača

     Pred nákupom televízneho prijímača je potrebné uvedomiť si, že obvykle nejde o krátkodobú investíciu. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) odporúča občanom, ktorí plánujú kúpiť nový televízny alebo rozhlasový...

noimage
16.02.2016, Tlačová správa

RÚ povolil ďalšie rozhlasové vysielače v štandarde T-DAB

     Terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB (Terestrial-Digital Audio Broadcast) postupne začne aj v ďalších lokalitách Slovenskej republiky. Po vydaní povolenia spoločnosti Towercom, a.s. pre miestny multiplex T-DAB+ Brati...

noimage
15.02.2016, Tlačová správa

Výberové konanie na frekvencie v pásme 3,5 GHz

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekv...

noimage
05.02.2016, Tlačová správa

RÚ si pripomína Svetový deň bez mobilného telefónu

     Svetový deň bez mobilného telefónu je príležitosťou zamyslieť sa nad tým, ako mobilný telefón zasiahol do komunikácie medzi ľuďmi a ovplyvnil ich správanie. Mobilný telefón už dávno nie je len na telefonovanie a posielanie krátkych správ. Je ...

noimage
18.01.2016, Tlačová správa

Podľa Google by krajiny V4 mohli podporiť príbeh o internete

     Vzhľadom na rastúci význam a využitie vzájomnej komunikácie medzi rôznymi zariadeniami bude enormné množstvo zariadení potrebovať vlastné IP adresy. Túto požiadavku bude možné  uspokojiť vďaka najnovšej verzii IP protokolu IPv6. Dôležité je m...

noimage
12.01.2016, Tlačová správa

Nezabudnite do 15.1.2016 zaplatiť za právo používať frekvencie

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15.1.2016 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie. Výška úhrady a ...

noimage
17.12.2015, Tlačová správa

Pozor na predvianočné uzatváranie zmlúv s operátormi

     Predvianočné obdobie je charakteristické rôznymi akciami telekomunikačných operátorov. Užívateľom služieb v tomto čase obvykle končí zmluvná viazanosť. Obdobie posledných dní pred sviatkami je mimoriadne rizikové pre uzatváranie zmlúv. Úrad p...

noimage
15.12.2015, Tlačová správa

RÚ povolil prvý rozhlasový vysielač v štandarde T-DAB+

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na používanie frekvencie 12C na terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB+ (Terestrial-...

noimage
07.12.2015, Tlačová správa

Štvrtý mobilný operátor môže naďalej poskytovať služby

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) individuálne povolenie spoločnosti SWAN, a.s. nezrušil.      Na základe uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 28. októbra 2015 začal RÚ konanie vo veci p...

noimage
25.11.2015, Tlačová správa

Tri spory medzi operátormi sú vyriešené

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne rozhodol spor medzi Orange Slovensko, a.s. a Net-Connect s.r.o. a zastavil konania o riešení sporu medzi spoločnosťami Localcom s.r.o. a Orange Slovensko, a.s....

noimage
19.11.2015, Tlačová správa

Mobilný internet aktívne využíva takmer 2/3 obyvateľov Slovenska

     Popularita mobilného internetu neustále rastie. Počet aktívnych užívateľov mobilného širokopásmového internetu polročne narástol o 100 tisíc. V 1. polroku 2015 sa v Slovenskej republike k mobilnému širokopásmovému internetu prostredníctvom sv...

noimage
12.11.2015, Tlačová správa

Rozhlasové vysielače prevádzkuje 32 spoločností

     K 31.10.2015 v Slovenskej republike pôsobilo 32 prevádzkovateľov, ktorí na základe povolenia od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) spolu prevádzkovali 386 analógových terestriálnych rozhlasových vysielačov...

noimage
05.11.2015, Tlačová správa

RÚ znovu preverí plnenie podmienok „licencie“ 4. mobilného operátora

     Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) povolenie („licenciu“) 4. mobilného operátora nezrušil, je naďalej právoplatná a operátor môže naďalej poskytovať služby. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) aj napr...

noimage
04.11.2015, Tlačová správa

Počas inverzie dochádza k rušeniu rozhlasu vzdialenými stanicami

     Možno aj vás prekvapilo, že v posledných dňoch naladíte na svojom rozhlasovom prijímači vzdialené zahraničné rozhlasové stanice. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dáva na vedomie občanom, že „vďaka“ inverz...

noimage
02.11.2015, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Vyhlásenie k medializovanej informácii o rozhodnutí NS SR týkajúcej sa „licencie“ 4. mobilného operátora

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) odmieta medializované vyjadrenia, ktorými je spochybňovaný regulačný prístup použitý v prípade kontroly plnenia povinností 4. mobilného operátora. RÚ trvá na svojom právno...

noimage
27.10.2015, Tlačová správa

Pred nechceným volaním na „audiotexové“ čísla sú občania chránení

     Posledné dni sa slovenské médiá venujú rôznym súťažiam v televíziách, ktoré jeden z divákov na základe ním vykonanej analýzy označil za podvodné. Podstatou súťaží sú jednoduché otázky, na ktoré súťažiaci divák odpovedá telefonicky volaním na ...

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »