Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

noimage
02.04.2015, Tlačová správa

Zamestnanci RÚ zažívajú úsmevné situácie nielen na prvý apríl

     Zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zažívajú úsmevné situácie vďaka rôznym kurióznym požiadavkám a vyjadreniam občanov aj operátorov nielen na prvý apríl. Medzi úsmevné požiadavky občanov patria...

noimage
01.04.2015, Tlačová správa

RÚ navrhuje schváliť ceny

     Dňa 31.3.2015 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil na konzultačnom mieste návrh oznámenia o schválení cien za služby zriadenia a používania fyzického prístupu k infraštruktúre na pevnom mieste. RÚ v...

noimage
31.03.2015, Tlačová správa

Operátori nezabudnite do 10. apríla poslať vyhlásenie o výške tržieb

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby nezabudli do 10. apríla poslať RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním elektronických komunika...

noimage
25.03.2015, Tlačová správa

RÚ predbežne určil podmienky národného roamingu

     Dňa 25.3.2015 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) predbežným opatrením dočasne určil základné podmienky poskytovania národného roamingu a zároveň oznámil spoločnostiam O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, ...

noimage
24.03.2015, Tlačová správa

LTE využívalo na pripojenie k internetu viac ako 170,5 tis. užívateľov

     V druhom polroku 2014 viac ako 170,5 tis. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 78% z nich tvorili bytoví (t.j. „nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užíva...

noimage
16.03.2015, Tlačová správa

Spoločnosť SWAN dosiahla viac ako 20% pokrytie populácie SR

     Spoločnosť SWAN pokryla viac ako 20% obyvateľstva Slovenskej republiky prostredníctvom frekvencií v pásme 1800 MHz, ktoré jej boli pridelené ako úspešnému účastníkovi výberového konania a stala sa oprávneným žiadateľom o poskytnutie národného...

noimage
10.03.2015, Tlačová správa

Úspešní účastníci aukcie na 3,7 GHz majú právoplatné povolenia

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje, že nikto z účastníkov elektronickej aukcie na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz žiadnym spôsobom nespochybnil výsledky, priebeh aukcie a...

noimage
02.03.2015, Tlačová správa

Obyvatelia Slovenska rozoslali 1,27 miliardy SMS správ

     V druhom polroku 2014 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,19 miliárd minút hovorov. 62% minút vygenerovaných hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 31% skončilo v iných mobilných sieťach, 4% minút boli medzinárodné v...

noimage
23.02.2015, Tlačová správa

RÚ riešil prípady rušenia v mobilnej sieti Orange

     V roku 2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vyriešil viac ako desať prípadov rušenia frekvencií pre mobilnú technológiu UMTS. Rušenie spôsobovali staršie bezdrôtové telefóny, ktoré mali poruchu a v niekt...

noimage
09.02.2015, Tlačová správa

Niektoré témy jednotného telekomunikačného trhu sú už realitou

      Od 1. januára do 30. júna 2015 predsedá Rade Európskej únie (EÚ) Lotyšsko, ktoré preberá zodpovednosť za riadenie programu EÚ. Medzi ciele Lotyšska patrí konkurencieschopná, digitálna a aktívna Európa. Úrad pre reguláciu elektronických komun...

noimage
04.02.2015, Tlačová správa

Výsledky aukcie na frekvencie v pásme 3,7 GHz

     Úspešnými účastníkmi elektronickej aukcie na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz sú spoločnosti: BENESTRA, s.r.o., O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN, a.s. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) ...

noimage
26.01.2015, Tlačová správa

V roku 2014 príjmy RÚ dosiahli 172,92 mil. EUR

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v prvom roku svojej existencie dosiahol príjmy vo výške 172,92 mil. EUR. Najväčší podiel na príjmoch RÚ tvoria jednorazové úhrady vo výške 163,89 mil. EUR, ktoré zaplatili...

noimage
20.01.2015, Tlačová správa

Verejný test stránky na porovnávanie služieb

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v spolupráci s telekomunikačnými operátormi a neziskovou organizáciou spustil verejný test webovej stránky na porovnávanie cien pevného širokopásmového prístupu k internet...

noimage
19.01.2015, Tlačová správa

Výberové konanie na frekvencie v pásme 3,5 GHz

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekv...

noimage
17.12.2014, Tlačová správa

Pozor na drony, ktoré nie sú určené pre trh EÚ

     Pod vianočným stromčekom si niektorí občania môžu nájsť aj rádiom ovládané hračky, drony, vrtuľníky vybavené kamerou a pod. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje záujemcov o kúpu takýchto zariadení,...

noimage
11.12.2014, Tlačová správa

Výberové konanie na frekvencie v pásme 3,7 GHz

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekv...

noimage
27.11.2014, Tlačová správa

Ak nechcete po Vianociach ľutovať buďte obozretní

     Predvianočné obdobie je charakteristické rôznymi akciami telekomunikačných operátorov. Užívateľom služieb v tomto čase obvykle končí zmluvná viazanosť. Toto obdobie je okrem toho charakteristické aj prípravami na sviatky a nedostatkom času. Ú...

noimage
20.11.2014, Tlačová správa

Aj vaše telefónne číslo vyhralo?

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje na SMS správy, ktorými odosielatelia účastníkov nabádajú, aby volali na čísla so zvýšenou tarifou. Sú to napr. SMS správy, ktoré informujú účastníkov, že vyhral...

noimage
13.11.2014, Tlačová správa

Obyvatelia Slovenska rozoslali za polrok 1,2 miliardy SMS správ

     Za prvý polrok 2014 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi viac ako 5 miliárd minút hovorov. 62% minút vygenerovaných hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 31% skončilo v iných mobilných sieťach, 4% minút boli medzinárod...

noimage
10.11.2014, Tlačová správa

Od roku 2015 bude prenesenie čísla bezplatné

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pozitívne hodnotí fakt, že sa všetci telefónni operátori rozhodli vyjsť v ústrety občanom a bez potreby regulácie najneskôr od 1.1.2015 prestávajú spoplatňovať účastníkov ...

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »