Tlačové správy, vyhlásenia, stanoviská a informácie

noimage
20.10.2015, Tlačová správa

LTE využívalo na pripojenie k internetu 277,6 tis. užívateľov

     V prvom polroku 2015 cca 277,6 tis. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 72% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia prost...

noimage
06.10.2015, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

RÚ v prípade 4. mobilného operátora postupoval v intenciách zákona

     Podľa právneho názoru Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), RÚ konal plne v intenciách zákona. Ako už 5.11.2014 RÚ informoval médiá a verejnosť „Mobilný operátor SWAN, a.s. v termíne do 6 mesiacov odo dňa na...

noimage
26.08.2015, Tlačová správa

Mobilní operátori pristupujú k problému vlažne

     Zástupcovia štátu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR) a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vyšli mobilným operátorom v maximálnej možne...

noimage
20.08.2015, Tlačová správa

Najviac užívateľov malo pevný širokopásmový internet od ST

     Podľa údajov ku koncu roka 2014 bola podľa počtu užívateľov najväčším poskytovateľom pevného širokopásmového internetu v Slovenskej republike spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Obyvatelia Slovenska (bytoví aj nebytoví zákazníci) si najčastejšie ...

noimage
17.08.2015, Tlačová správa

Občania si môžu slobodne vybrať spôsob TV príjmu

     V poslednom období sa občania obracajú na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) s otázkami čo majú robiť, keď im poskytovateľ služieb retransmisie (tzv. „televíznych služieb“) zmení ponuku programov alebo zmen...

noimage
12.08.2015, Tlačová správa

Počet užívateľov širokopásmového internetu stúpol o 7%

     Ku koncu roka 2014 poskytovalo v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup k internetu 789 oprávnených subjektov, ktoré mali k tomuto termínu pripojených cca 1,2 mil. užívateľov, čo predstavuje ročný nárast o 7%. Najviac, až 454 tis. u...

noimage
06.08.2015, Tlačová správa

Výsledky výberových konaní na frekvencie v pásme 10 GHz

     Úspešnými účastníkmi výberových konaní na pridelenie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 150 – 10 650 MHz sú spoločnosti JUKO s.r.o., Slovanet, a.s., SNET GROUP a.s. a VOSPOL, s.r.o. Frekvencie sa využívajú na poskytovanie prístupu k internetu...

noimage
05.08.2015, Tlačová správa

Najpopulárnejší spôsob TV príjmu na základe zmluvy je cez satelit

     Občania Slovenskej republiky majú v závislosti od lokality na výber z viacero možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov. Ku koncu roku 2014 viac ako milión televíznych divákov prijímalo TV programy prostredníctvom podmieneného ...

noimage
03.08.2015, Tlačová správa

Mobilné siete piatej generácie (5G) odštartujú v roku 2018

     Na Slovensku sa v podstate len nedávno začali poskytovať služby prostredníctvom mobilných LTE sietí, ale svetoví lídri v oblasti poskytovania mobilných služieb a dodávatelia technológií sa už pripravujú na príchod mobilných sietí piatej gener...

noimage
27.07.2015, Tlačová správa

Výsledky aukcie na frekvencie v pásme 3,5 GHz

     Úspešnými účastníkmi elektronickej aukcie na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz sú spoločnosti: O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN, a.s. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) rozhodnutiami prid...

noimage
22.07.2015, Tlačová správa

Test ukáže, či je potrebná regulácia trhu národného roamingu

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vykonáva trojkriteriálny test, aby posúdil, či na veľkoobchodnom trhu národného roamingu je potrebná regulácia ex ante (regulácia smerom do budúcna), napriek tomu, že nie ...

noimage
22.06.2015, Tlačová správa

Užšia spolupráca v oblasti kvality služieb a správy frekvencií

     Predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Vladimír Kešjar a predseda Rady Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ) Jaromír Novák sa v neformálnej priateľskej atmosfére stretli na Slovensku a podpísali Memor...

noimage
18.06.2015, Tlačová správa

RÚ plánuje poskytovať akreditácie pre cenové kalkulačky

     Na internete sa v súčasnosti nachádza množstvo rôznych cenových kalkulačiek, ale občania nevedia do akej miery sú dôveryhodné. Táto situácia sa môže v blízkej budúcnosti zmeniť. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služie...

noimage
16.06.2015, Tlačová správa

Porovnať služby pevného prístupu k internetu môžete na webe

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v spolupráci s telekomunikačnými operátormi a neziskovou organizáciou - Výskumný ústav spojov spustil ostrú prevádzku nekomerčnej webovej stránky na porovnávanie cien pevn...

noimage
03.06.2015, Tlačová správa

Skončil spor o spoločnom užívaní infraštruktúry v OC MAX

     Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) vzala návrh na začatie konania o spore medzi ST a SWAN o spoločnom užívaní infraštruktúry v zábavno-obchodných centrách v Dunajskej Strede, Prešove, Skalici a v Žiline späť a požiadala Úrad pre reguláciu e...

noimage
01.06.2015, Tlačová správa

Predseda RÚ vyjadril podporu návrhom Európskej komisie

     V dňoch 26. - 27. mája 2015 predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Ing. Vladimír Kešjar pracovne navštívil Brusel, kde rokoval s predstaviteľmi Európskej komisie (EK). Predmetom rokovaní boli aktuálne...

noimage
22.05.2015, Tlačová správa

Jeden občan prenesie cez mobil v priemere 158 MB dát mesačne

     V druhom polroku 2014 jeden občan (bytový zákazník), ktorý aktívne využíva mobilný širokopásmový prístup, preniesol prostredníctvom svojho mobilného telefónu v priemere 158 MB dát mesačne. V sledovanom období obyvatelia Slovenskej republiky (...

noimage
07.05.2015, Tlačová správa

Mobilný internet sa na Slovensku teší veľkej popularite

     Popularita mobilného internetu neustále rastie. Počet aktívnych užívateľov mobilného širokopásmového internetu medziročne narástol o 622 tisíc. V roku 2014 sa v Slovenskej republike k mobilnému širokopásmovému internetu prostredníctvom svojho...

noimage
02.04.2015, Tlačová správa

Zamestnanci RÚ zažívajú úsmevné situácie nielen na prvý apríl

     Zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zažívajú úsmevné situácie vďaka rôznym kurióznym požiadavkám a vyjadreniam občanov aj operátorov nielen na prvý apríl. Medzi úsmevné požiadavky občanov patria...

noimage
01.04.2015, Tlačová správa

RÚ navrhuje schváliť ceny

     Dňa 31.3.2015 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil na konzultačnom mieste návrh oznámenia o schválení cien za služby zriadenia a používania fyzického prístupu k infraštruktúre na pevnom mieste. RÚ v...

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »